Adh-Dhariyat 31-51, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-522)

Adh-Dhariyat: 51/Adh-Dhariyat-31, 51/Adh-Dhariyat-32, 51/Adh-Dhariyat-33, 51/Adh-Dhariyat-34, 51/Adh-Dhariyat-35, 51/Adh-Dhariyat-36, 51/Adh-Dhariyat-37, 51/Adh-Dhariyat-38, 51/Adh-Dhariyat-39, 51/Adh-Dhariyat-40, 51/Adh-Dhariyat-41, 51/Adh-Dhariyat-42, 51/Adh-Dhariyat-43, 51/Adh-Dhariyat-44, 51/Adh-Dhariyat-45, 51/Adh-Dhariyat-46, 51/Adh-Dhariyat-47, 51/Adh-Dhariyat-48, 51/Adh-Dhariyat-49, 51/Adh-Dhariyat-50, 51/Adh-Dhariyat-51, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-522, Adh-Dhariyat 31-51
direction_left
direction_right
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-31
51/Adh-Dhariyat-31: Hij (Ibrâhîm) vroeg: "Wat is jullie boodschap, O gezanten?"
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-32
51/Adh-Dhariyat-32: Zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn gezonden naar een volk van misdadigers.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-33
51/Adh-Dhariyat-33: Opdat wij stenen van klei op hen neerzenden.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-34
51/Adh-Dhariyat-34: Die zijn gekenmerkt bij jouw Heer, voor de overtreders."
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-35
51/Adh-Dhariyat-35: Toen deden Wij degenen die daar tot de gelovigen behoorden vertrekken.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-36
51/Adh-Dhariyat-36: Maar Wij troffen daar slechts één huis van degenen die zich (aan Allah) overgegeven hadden aan. (het huis van Lôeth)
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-37
51/Adh-Dhariyat-37: En Wij lieten daar een Teken achter voor degenen die de pijnlijke bestraffing vreesden.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-38
51/Adh-Dhariyat-38: En ook in (de geschiedenis van) Môesa toen Wij hem naar Fir'aun zonden met een duidelijk bewijs.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-39
51/Adh-Dhariyat-39: Hij (Fir'aun) wendde zich af met zijn gevolg, en hij zei: "(Hij is) een tovenaar, of een bezetene!"
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-40
51/Adh-Dhariyat-40: Daarop grepen Wij hem en zijn legers en wierpen hen in de zee. En hem (Fir'aun) trof de blaam.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-41
51/Adh-Dhariyat-41: En in de 'Âd, toen Wij over hen een verwoestende wind zonden.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-42
51/Adh-Dhariyat-42: Die niets heel liet van wat hij tegenkwam, maar (alles) tot ruïnes maakte.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-43
51/Adh-Dhariyat-43: En in de Tsamôed, toen tot hen gezegd werd: "Geniet maar, tot een bepaalde tijd."
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-44
51/Adh-Dhariyat-44: Toen waren zij hoogmoedig tegenover het gebod van hun Heer, waarop de bliksemslag hen greep, terwijl zij toezagen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-45
51/Adh-Dhariyat-45: Toen konden zij niet meer opstaan en zij konden zichzelf niet helpen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-46
51/Adh-Dhariyat-46: En het volk van Nôeh van daarvóór: voorwaar, zij waren een zwaar zondig volk.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-47
51/Adh-Dhariyat-47: En Wij hebben de hemel met een grote macht gebouwd. En voorwaar, Wij zijn zeker Machtigen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-48
51/Adh-Dhariyat-48: En Wij hebben de aarde uitgespreid, en de beste Uitspreiders zijn Wij.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-49
51/Adh-Dhariyat-49: En van alle dingen hebben Wij paren geschapen. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-50
51/Adh-Dhariyat-50: (Zeg, O Moehammad) "Vlucht daarom naar Allah: voorwaar, ik ben voor jullie van Hem (voor Zijn bestraffing) een duidelijke waarschuwer.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-51
51/Adh-Dhariyat-51: En neemt naast Allah geen andere god: voorwaar, ik ben voor jullie van Hem (voor Zijn bestraffing) een duidelijke waarschuwer."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: