Al-Waqi'ah 17-50, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-535)

Al-Waqi'ah: 56/Al-Waqi'ah-17, 56/Al-Waqi'ah-18, 56/Al-Waqi'ah-19, 56/Al-Waqi'ah-20, 56/Al-Waqi'ah-21, 56/Al-Waqi'ah-22, 56/Al-Waqi'ah-23, 56/Al-Waqi'ah-24, 56/Al-Waqi'ah-25, 56/Al-Waqi'ah-26, 56/Al-Waqi'ah-27, 56/Al-Waqi'ah-28, 56/Al-Waqi'ah-29, 56/Al-Waqi'ah-30, 56/Al-Waqi'ah-31, 56/Al-Waqi'ah-32, 56/Al-Waqi'ah-33, 56/Al-Waqi'ah-34, 56/Al-Waqi'ah-35, 56/Al-Waqi'ah-36, 56/Al-Waqi'ah-37, 56/Al-Waqi'ah-38, 56/Al-Waqi'ah-39, 56/Al-Waqi'ah-40, 56/Al-Waqi'ah-41, 56/Al-Waqi'ah-42, 56/Al-Waqi'ah-43, 56/Al-Waqi'ah-44, 56/Al-Waqi'ah-45, 56/Al-Waqi'ah-46, 56/Al-Waqi'ah-47, 56/Al-Waqi'ah-48, 56/Al-Waqi'ah-49, 56/Al-Waqi'ah-50, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-535, Al-Waqi'ah 17-50
direction_left
direction_right
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-17
56/Al-Waqi'ah-17: Onder hen gaan eeuwig jeugdigen rond.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-18
56/Al-Waqi'ah-18: Met bokalen en kannen en glazen, gevuld aan een stromende bron.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-19
56/Al-Waqi'ah-19: Waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en niet dronken worden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-20
56/Al-Waqi'ah-20: En vruchten waaruit zij kunnen kiezen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-21
56/Al-Waqi'ah-21: En vlees van gevogelte, wat zij maar verlangen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-22
56/Al-Waqi'ah-22: En schonen met schitterende ogen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-23
56/Al-Waqi'ah-23: Gelijk welbewaarde parels.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-24
56/Al-Waqi'ah-24: Als een beloning voor wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-25
56/Al-Waqi'ah-25: Zij horen daarin geen onzin en geen zondigheid.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-26
56/Al-Waqi'ah-26: Slechts het zeggen van: "Vrede! Vrede!"
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-27
56/Al-Waqi'ah-27: En de mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-28
56/Al-Waqi'ah-28: Temidden van lotusbomen zonder doornen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-29
56/Al-Waqi'ah-29: En bananenbomen vol met vruchten.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-30
56/Al-Waqi'ah-30: En langdurige schaduw.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-31
56/Al-Waqi'ah-31: En stromend water.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-32
56/Al-Waqi'ah-32: En fruit in overvloed.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-33
56/Al-Waqi'ah-33: Niet onderbroken en niet verboden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-34
56/Al-Waqi'ah-34: Op verhoogde rustbedden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-35
56/Al-Waqi'ah-35: Voorwaar, Wij hebben hen (de vrouwen in het Paradijs) opnieuw geschapen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-36
56/Al-Waqi'ah-36: En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-37
56/Al-Waqi'ah-37: Liefdevol en gelijk in leeftijd.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-38
56/Al-Waqi'ah-38: Voor de mensen aan de rechterzijde.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-39
56/Al-Waqi'ah-39: Een aantal van de vroegeren (groepen).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-40
56/Al-Waqi'ah-40: En een aantal van de lateren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-41
56/Al-Waqi'ah-41: En de mensen van de linkerzijde, (wat een tegenspoed voor) de mensen aan de linkerzijde!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-42
56/Al-Waqi'ah-42: (Zij verkeren) in een verzengende wind en kokend water.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-43
56/Al-Waqi'ah-43: En schaduwen van zwarte rook.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-44
56/Al-Waqi'ah-44: Niet koel en niet weldadig.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-45
56/Al-Waqi'ah-45: Voorwaar, zij plachten voorheen in weelde te leven.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-46
56/Al-Waqi'ah-46: En zij volhardden in geweldige zondigheid.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-47
56/Al-Waqi'ah-47: Zij plachten te zeggen: "Als wij gestorven zijn en tot stof en botten zijn geworden, zullen wij dan zeker opgewekt worden?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-48
56/Al-Waqi'ah-48: En ook onze voorvaderen?"
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-49
56/Al-Waqi'ah-49: Zeg: "Voorwaar, de vroegeren en de lateren."
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-50
56/Al-Waqi'ah-50: Zij zullen zeker bijeengebracht worden op het bepaalde tijdstip van een bekende Dag.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: