Al-Hadid 19-24, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-540)

Al-Hadid: 57/Al-Hadid-19, 57/Al-Hadid-20, 57/Al-Hadid-21, 57/Al-Hadid-22, 57/Al-Hadid-23, 57/Al-Hadid-24, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-540, Al-Hadid 19-24
direction_left
direction_right
Luister Koran: 57/Al-Hadid-19
57/Al-Hadid-19: En degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven: zij zijn de getrouwen en de getuigen bij hun Heer, voor hen is er hun beloning en hun licht. En degenen die ongelovig zijn en die Onze Verzen loochenen: zij zijn de bewonen van Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 57/Al-Hadid-20
57/Al-Hadid-20: Weet dat het wereldse leven slechts een spel is, een vermaak, een versiering en opschepperij tussen jullie en wedijver in vermeerdering van bezit en kinderen, als de gelijkenis van een regen waarvan de planten (die zij voortbrengt) bij de boeren verwondering wekt. Daarna worden ze droog en je ziet ze geel worden, en vervolgens worden ze tot vergane resten. En in het Hiernamaals is er een harde bestraffing en een vergeving van Allah en welbehagen. En het wereldse leven is niets dan een verleidende genieting.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-21
57/Al-Hadid-21: Wedijvert naar vergeving van jullie Heer en een Tuin (het Paradijs) waarvan de breedte is als de breedte van de hemel en de aarde, die voorbereid is voor degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven. Dat is de gunst van Allah die Hij schenkt aan wie Hij wil. En Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-22
57/Al-Hadid-22: Er treft de aarde of julliezelf geen ramp, of het het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-23
57/Al-Hadid-23: Opdat jullie niet zullen treuren over wat jullie is ontgaan en jullie niet opgetogen zullen raken over wat Hij jullie heeft gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-24
57/Al-Hadid-24: Degenen die gierig zijn en die de mensen tot gierigheid oproepen, en die zich afwenden. Voorwaar, Allah is de Behoefteloze, de Geprezene.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: