de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-537), Al-Waqi'ah 77-96, Al-Hadid 1-3

Al-Waqi'ah: 56/Al-Waqi'ah-77, 56/Al-Waqi'ah-78, 56/Al-Waqi'ah-79, 56/Al-Waqi'ah-80, 56/Al-Waqi'ah-81, 56/Al-Waqi'ah-82, 56/Al-Waqi'ah-83, 56/Al-Waqi'ah-84, 56/Al-Waqi'ah-85, 56/Al-Waqi'ah-86, 56/Al-Waqi'ah-87, 56/Al-Waqi'ah-88, 56/Al-Waqi'ah-89, 56/Al-Waqi'ah-90, 56/Al-Waqi'ah-91, 56/Al-Waqi'ah-92, 56/Al-Waqi'ah-93, 56/Al-Waqi'ah-94, 56/Al-Waqi'ah-95, 56/Al-Waqi'ah-96, Al-Hadid: 57/Al-Hadid-1, 57/Al-Hadid-2, 57/Al-Hadid-3, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-537, Al-Waqi'ah 77-96, Al-Hadid 1-3
direction_left
direction_right
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-77
56/Al-Waqi'ah-77: En voorwaar, dit is zeker de nobele Koran.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-78
56/Al-Waqi'ah-78: In een welbewaard Boek.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-79
56/Al-Waqi'ah-79: Dat niemand aanraakt dan de gereinigden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-80
56/Al-Waqi'ah-80: Een neerzending van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-81
56/Al-Waqi'ah-81: Onderschatten jullie deze Koran dan?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-82
56/Al-Waqi'ah-82: En nemen jullie het loochenen (als dankbetuiging voor) jullie levensvoorziening?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-83
56/Al-Waqi'ah-83: Waren jullie maar, toen (de ziel) de keel bereikte.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-84
56/Al-Waqi'ah-84: En jullie op dat moment toezagen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-85
56/Al-Waqi'ah-85: En Wij dichter bij hem waren dan jullie - maar jullie zagen het niet.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-86
56/Al-Waqi'ah-86: Waren jullie toen maar niet verantwoordelijk geweest.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-87
56/Al-Waqi'ah-87: Dan zouden jullie haar (de ziel) terugbrengen, als jullie waarachtig geweest waren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-88
56/Al-Waqi'ah-88: Als hij (de ziel) tot de nabijgebrachten behoort.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-89
56/Al-Waqi'ah-89: (Dan zijn er voor de ziel) rust en voorzieningen en de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-90
56/Al-Waqi'ah-90: Als hij tot de mensen aan de rechterzijde behoort.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-91
56/Al-Waqi'ah-91: (Luidt de begroeting.) "Vrede zij met jou," van de mensen van de rechterzijde.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-92
56/Al-Waqi'ah-92: En als hij tot de dwalende loochenaars behoort.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-93
56/Al-Waqi'ah-93: Dan is er een onthaal van kokend water.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-94
56/Al-Waqi'ah-94: En roostering in Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-95
56/Al-Waqi'ah-95: Voorwaar, dit is zeker de stellige Waarheid.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-96
56/Al-Waqi'ah-96: Prijst daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.

Al-Hadid

Luister Koran: 57/Al-Hadid-1
57/Al-Hadid-1: Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst de Glorie van Allah, en Hij is de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-2
57/Al-Hadid-2: Aan Hem behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij doet leven en Hij doet sterven en Hij is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-3
57/Al-Hadid-3: Hij is de Eerste en de Laatste, Az Zhâhir en Al Bâthin. En Hij is Alwetend over alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: