de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-523), Adh-Dhariyat 52-60, At-Tur 1-14

Adh-Dhariyat: 51/Adh-Dhariyat-52, 51/Adh-Dhariyat-53, 51/Adh-Dhariyat-54, 51/Adh-Dhariyat-55, 51/Adh-Dhariyat-56, 51/Adh-Dhariyat-57, 51/Adh-Dhariyat-58, 51/Adh-Dhariyat-59, 51/Adh-Dhariyat-60, At-Tur: 52/At-Tur-1, 52/At-Tur-2, 52/At-Tur-3, 52/At-Tur-4, 52/At-Tur-5, 52/At-Tur-6, 52/At-Tur-7, 52/At-Tur-8, 52/At-Tur-9, 52/At-Tur-10, 52/At-Tur-11, 52/At-Tur-12, 52/At-Tur-13, 52/At-Tur-14, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-523, Adh-Dhariyat 52-60, At-Tur 1-14
direction_left
direction_right
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-52
51/Adh-Dhariyat-52: Zo kwam er tot degenen vóór hen geen Boodschapper, of zij zeiden: "(Hij is) een tovenaar, of een bezetene."
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-53
51/Adh-Dhariyat-53: Dragen zij dit aan elkaar over (van geslacht op geslacht)? Zij zijn zelfs een overtredend volk.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-54
51/Adh-Dhariyat-54: Wend je daarom van hen af, dan wordt jou niets verweten.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-55
51/Adh-Dhariyat-55: En vermaan: want voorwaar, de vermaning baat de gelovigen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-56
51/Adh-Dhariyat-56: En Ik heb de Djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-57
51/Adh-Dhariyat-57: Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-58
51/Adh-Dhariyat-58: Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-59
51/Adh-Dhariyat-59: Voorwaar, de zonden van degenen die onrecht plegen zijn gelijk aan de zonden van hun soortgenoten (in vroegere generaties). Laten zij daarom Mij niet vragen (de bestraffing) te bespoedigen.
Luister Koran: 51/Adh-Dhariyat-60
51/Adh-Dhariyat-60: Wee dan degenen die ongelovig zijn op hun Dag die aangezegd is.

At-Tur

Luister Koran: 52/At-Tur-1
52/At-Tur-1: Bij de berg (Sinaï).
Luister Koran: 52/At-Tur-2
52/At-Tur-2: Bij een geschreven Boek.
Luister Koran: 52/At-Tur-3
52/At-Tur-3: In een opengerold perkament.
Luister Koran: 52/At-Tur-4
52/At-Tur-4: Bij het veel bezochte Huis (de Ka'bah).
Luister Koran: 52/At-Tur-5
52/At-Tur-5: En het opgeheven gewelf (de hemel).
Luister Koran: 52/At-Tur-6
52/At-Tur-6: En de kolkende zee.
Luister Koran: 52/At-Tur-7
52/At-Tur-7: Voorwaar, de bestraffing van jouw Heer zal zeker plaatsvinden.
Luister Koran: 52/At-Tur-8
52/At-Tur-8: Niemand kan hem tegenhouden.
Luister Koran: 52/At-Tur-9
52/At-Tur-9: Op de Dag waarop de hemel heftig beeft.
Luister Koran: 52/At-Tur-10
52/At-Tur-10: En de bergen zich verplaatsen.
Luister Koran: 52/At-Tur-11
52/At-Tur-11: Wee op die Dag de loochenaars.
Luister Koran: 52/At-Tur-12
52/At-Tur-12: Degenen die zich vermaken met ijdelheden.
Luister Koran: 52/At-Tur-13
52/At-Tur-13: Op die Dag zullen zij met geweld naar de Hel worden geduwd.
Luister Koran: 52/At-Tur-14
52/At-Tur-14: (En er zal gezegd worden:) "Dit is de Hel die jullie plachten te loochenen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: