Al-Buruj, Soera De Sterrenstelsels (Koran: Soera-85-Al-Buruj)

85/Al-Buruj-1: Waalssama-i thati alburooji, 85/Al-Buruj-2: Waalyawmi almawAAoodi, 85/Al-Buruj-3: Washahidin wamashhoodin
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Buruj, Soera De Sterrenstelsels (Koran: Soera-85-Al-Buruj)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 85/Al-Buruj-1
85/Al-Buruj-1: Bij de hemel en zijn sterrenstelsels.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-2
85/Al-Buruj-2: Bij de aangezegde Dag.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-3
85/Al-Buruj-3: Bij de getuige en waarvan getuigd wordt.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-4
85/Al-Buruj-4: Verdoemd zijn de gravers van de kuil.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-5
85/Al-Buruj-5: Van het vuur met zijn brandhout.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-6
85/Al-Buruj-6: Toen zij er omheen zaten.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-7
85/Al-Buruj-7: En zij getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-8
85/Al-Buruj-8: En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, de Geweldige, de Geprezene.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-9
85/Al-Buruj-9: Degene Die de heerschappij over de hemelen en de aarde heeft. En Allah is Getuige over alle zaken.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-10
85/Al-Buruj-10: Voorwaar, degenen die de gelovige mannen en vrouwen bestraften en daarna geen berouw toonden, voor hen is de bestraffing van de Hel en voor hen is de verbrandende bestraffing.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-11
85/Al-Buruj-11: Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is het Paradijs waar de rivieren onder door stromen. Dat is de grote overwinning.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-12
85/Al-Buruj-12: Voorwaar, de greep ven jouw Heer is zeker hard.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-13
85/Al-Buruj-13: Voorwaar, Hij is het die schept en doet herleven.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-14
85/Al-Buruj-14: Hij is de Vergevensgezinde, de Liefdevolle.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-15
85/Al-Buruj-15: Bezitter van de Troon, de Meest Vrijgevige.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-16
85/Al-Buruj-16: Uitvoerder van wat Hij wil.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-17
85/Al-Buruj-17: Heeft het bericht van de legers jou bereikt?
Luister Koran: 85/Al-Buruj-18
85/Al-Buruj-18: Van Fir'aun en de Tsamôed?
Luister Koran: 85/Al-Buruj-19
85/Al-Buruj-19: Degenen die niet geloven gaan zelfs door met loochenen.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-20
85/Al-Buruj-20: En Allah omsingelt hen van achteren.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-21
85/Al-Buruj-21: Het is zelfs een glorierijke Koran.
Luister Koran: 85/Al-Buruj-22
85/Al-Buruj-22: In de Lauhoelmahfôezh.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: