Al-Buruj, Surah Gugusan bintang (Quran: Surah-85-Al-Buruj)

85/Al-Buruj-1: Waalssamai thati alburooji, 85/Al-Buruj-2: Waalyawmi almawAAoodi, 85/Al-Buruj-3: Washahidin wamashhoodin
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Buruj, Surah Gugusan bintang (Quran: Surah-85-Al-Buruj)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 85/Al-Buruj-1
85/Al-Buruj-1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-2
85/Al-Buruj-2: dan hari yang dijanjikan,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-3
85/Al-Buruj-3: dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-4
85/Al-Buruj-4: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-5
85/Al-Buruj-5: yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-6
85/Al-Buruj-6: ketika mereka duduk di sekitarnya,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-7
85/Al-Buruj-7: sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-8
85/Al-Buruj-8: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-9
85/Al-Buruj-9: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-10
85/Al-Buruj-10: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-11
85/Al-Buruj-11: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-12
85/Al-Buruj-12: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-13
85/Al-Buruj-13: Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-14
85/Al-Buruj-14: Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-15
85/Al-Buruj-15: yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-16
85/Al-Buruj-16: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-17
85/Al-Buruj-17: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-18
85/Al-Buruj-18: (yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud?
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-19
85/Al-Buruj-19: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-20
85/Al-Buruj-20: padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-21
85/Al-Buruj-21: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia,
Dengar Quran: 85/Al-Buruj-22
85/Al-Buruj-22: yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: