Al-Insan, Surah Manusia (Quran: Surah-76-Al-Insan)

76/Al-Insan-1: Hal ata AAala alinsani heenun mina alddahri lam yakun shayan mathkooran, 76/Al-Insan-2: Inna khalaqna alinsana min nutfatin amshajin nabtaleehi fajaAAalnahu sameeAAan baseeran, 76/Al-Insan-3: Inna hadaynahu alssabeela imma shakiran waimma kafooran
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Insan, Surah Manusia (Quran: Surah-76-Al-Insan)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 76/Al-Insan-1
76/Al-Insan-1: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
Dengar Quran: 76/Al-Insan-2
76/Al-Insan-2: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-3
76/Al-Insan-3: Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-4
76/Al-Insan-4: Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-5
76/Al-Insan-5: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur,
Dengar Quran: 76/Al-Insan-6
76/Al-Insan-6: (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-7
76/Al-Insan-7: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-8
76/Al-Insan-8: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-9
76/Al-Insan-9: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-10
76/Al-Insan-10: Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-11
76/Al-Insan-11: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-12
76/Al-Insan-12: Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
Dengar Quran: 76/Al-Insan-13
76/Al-Insan-13: di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-14
76/Al-Insan-14: Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-15
76/Al-Insan-15: Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
Dengar Quran: 76/Al-Insan-16
76/Al-Insan-16: (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-17
76/Al-Insan-17: Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-18
76/Al-Insan-18: (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-19
76/Al-Insan-19: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-20
76/Al-Insan-20: Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-21
76/Al-Insan-21: Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-22
76/Al-Insan-22: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
Dengar Quran: 76/Al-Insan-23
76/Al-Insan-23: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-24
76/Al-Insan-24: Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-25
76/Al-Insan-25: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-26
76/Al-Insan-26: Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-27
76/Al-Insan-27: Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).
Dengar Quran: 76/Al-Insan-28
76/Al-Insan-28: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-29
76/Al-Insan-29: Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-30
76/Al-Insan-30: Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-31
76/Al-Insan-31: Dan memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: