Al-Ikhlas, Surah Ikhlas (Quran: Surah-112-Al-Ikhlas)

112/Al-Ikhlas-1: Qul huwa Allahu ahadun, 112/Al-Ikhlas-2: Allahu alssamadu, 112/Al-Ikhlas-3: Lam yalid walam yooladu
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Ikhlas, Surah Ikhlas (Quran: Surah-112-Al-Ikhlas)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 112/Al-Ikhlas-1
112/Al-Ikhlas-1: Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Dengar Quran: 112/Al-Ikhlas-2
112/Al-Ikhlas-2: Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dengar Quran: 112/Al-Ikhlas-3
112/Al-Ikhlas-3: Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
Dengar Quran: 112/Al-Ikhlas-4
112/Al-Ikhlas-4: dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: