Az-Zumar 32-40, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-462)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-462
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zumar: 39/Az-Zumar-32, 39/Az-Zumar-33, 39/Az-Zumar-34, 39/Az-Zumar-35, 39/Az-Zumar-36, 39/Az-Zumar-37, 39/Az-Zumar-38, 39/Az-Zumar-39, 39/Az-Zumar-40, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-462, Az-Zumar 32-40
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-32
39/Az-Zumar-32: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-33
39/Az-Zumar-33: Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-34
39/Az-Zumar-34: Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik,
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-35
39/Az-Zumar-35: agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-36
39/Az-Zumar-36: Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorangpun pemberi petunjuk baginya.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-37
39/Az-Zumar-37: Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab?
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-38
39/Az-Zumar-38: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-39
39/Az-Zumar-39: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui,
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-40
39/Az-Zumar-40: siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya dan lagi ditimpa oleh azab yang kekal".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: