Az-Zumar 57-67, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-465)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-465
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zumar: 39/Az-Zumar-57, 39/Az-Zumar-58, 39/Az-Zumar-59, 39/Az-Zumar-60, 39/Az-Zumar-61, 39/Az-Zumar-62, 39/Az-Zumar-63, 39/Az-Zumar-64, 39/Az-Zumar-65, 39/Az-Zumar-66, 39/Az-Zumar-67, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-465, Az-Zumar 57-67
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-57
39/Az-Zumar-57: atau supaya jangan ada yang berkata: 'Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa'.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-58
39/Az-Zumar-58: Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab 'Kalau sekiranya aku dapat kemnbali (ke dunia), niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik'.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-59
39/Az-Zumar-59: (Bukan demikian) sebenarya telah datang keterangan-keterangan-Ku kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-60
39/Az-Zumar-60: Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-61
39/Az-Zumar-61: Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh azab (neraka dan tidak pula) mereka berduka cita.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-62
39/Az-Zumar-62: Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-63
39/Az-Zumar-63: Kepunyaan-Nya-lah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-64
39/Az-Zumar-64: Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?"
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-65
39/Az-Zumar-65: Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-66
39/Az-Zumar-66: Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-67
39/Az-Zumar-67: Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: