Az-Zumar 68-74, Noble Qur'an (Juz-24, halaman-466)

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-466
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zumar: 39/Az-Zumar-68, 39/Az-Zumar-69, 39/Az-Zumar-70, 39/Az-Zumar-71, 39/Az-Zumar-72, 39/Az-Zumar-73, 39/Az-Zumar-74, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-466, Az-Zumar 68-74
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-68
39/Az-Zumar-68: Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-69
39/Az-Zumar-69: Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-70
39/Az-Zumar-70: Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-71
39/Az-Zumar-71: Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-72
39/Az-Zumar-72: Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya" Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-73
39/Az-Zumar-73: Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-74
39/Az-Zumar-74: Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: