Az-Zumar 68-74, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-466)

Az-Zumar: 39/Az-Zumar-68, 39/Az-Zumar-69, 39/Az-Zumar-70, 39/Az-Zumar-71, 39/Az-Zumar-72, 39/Az-Zumar-73, 39/Az-Zumar-74, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-466, Az-Zumar 68-74
direction_left
direction_right
Luister Koran: 39/Az-Zumar-68
39/Az-Zumar-68: En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop allen die in de hemelen en op de aarde zijn bezwijken, behalve (voor) wie Allah wil (dat deze blijft leven). En er zal nog een keer op de bazuin worden geblazenen dan zullen zij staan en wachten.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-69
39/Az-Zumar-69: En de aarde zal schijnen met het licht van haar geer en de boeken zullen naar voren gebracht worden en de Profeten en de getuigen zullen naar veren gebracht worden en er zal tussen hen in Waarheid beslist worden en hun zal geen onrecht aangedaan worden.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-70
39/Az-Zumar-70: En iedere ziel zal volledig vergolden worden voor wat zij heeft verricht En Hij weet het beste wat zij gedaan hebben.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-71
39/Az-Zumar-71: En degenen die ongelovig waren zullen in menigten naar de Hel gevoerd worden. Totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekornen, haar poorten geopend zullen worden en haar bewakers tot hen zullen zeggen: "Zijn er geen Boodschappers van jullie volk tot jullie gekomen, die jullie de Verzen van jullie Heer hebben voorgedragen en die jullie hebben gewaarschuwd voor deze Dag van jullie?" Zij zullen zeggen: "Welzeker, maar het woord van de bestraffing is bewaarheid voor de ongelovigen."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-72
39/Az-Zumar-72: Er wordt gezegd: "Gaat de poorten van de Hel binnen, daarin eeuwig levend. Dat is de slechtste plaats voor de hoogmoedigen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-73
39/Az-Zumar-73: En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden. En haar bewakers tot hen zullen zeggen: "Salâmoen 'alaikoem. (Vrede zij met jullie) Jullie hebben goed gchandeld, treedt binnen, eeuwig levend."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-74
39/Az-Zumar-74: En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah Die Zijn belofte aan ons heeft vervuld en Die ons de aarde heeft doen erven. En wij verblijven in het Paradijs zoals wij willen." Het is de beste beloning voor de verrichters van het goede.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: