Ghafir 41-49, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-472)

Ghafir: 40/Ghafir-41, 40/Ghafir-42, 40/Ghafir-43, 40/Ghafir-44, 40/Ghafir-45, 40/Ghafir-46, 40/Ghafir-47, 40/Ghafir-48, 40/Ghafir-49, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-472, Ghafir 41-49
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-41
40/Ghafir-41: En: "O mijn volk, het bevreemdt mij dat ik jullie tot de redding oproep, tefwijl jullie mij tot de Hel oproepen.
Luister Koran: 40/Ghafir-42
40/Ghafir-42: Jullie roepen mij op om aan Allah ongelovig te zijn en om Hem deelgenoten toe te kennen waarover ik geen kennis heb, terwijl ik jullie oproep om in de Almachtige, de Vergevensgezinde te geloven.
Luister Koran: 40/Ghafir-43
40/Ghafir-43: Het is zeker dat jullie mij oproepen tot dat wat geen aanroep (kan verhoren) in het wereldse leven en niet in het Hiernamaals; en dat onze terugkeer tot Allah is en dat de buitensporigen de bewoners van de Hel zijn.
Luister Koran: 40/Ghafir-44
40/Ghafir-44: Jullie zullen je herinneren wat ik tot jullie zeg, en ik laat mijn zaak over aan Allah: voorwaar, Allah is Alziende over de dienaren."'
Luister Koran: 40/Ghafir-45
40/Ghafir-45: Allah beschermde hen toen voor het slechte wat zij hadden beraamd, terwijl de ergste bestraffing Fir'aun en zijn volgelingen omsingelde.
Luister Koran: 40/Ghafir-46
40/Ghafir-46: Ze zullen 's ochtends en 's avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen:) "Laat Fir'aun en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!"
Luister Koran: 40/Ghafir-47
40/Ghafir-47: En wanneer zij met elkaar redetwisten in de Hel, dan zeggen de zwakken tot degenen die hoogmoedig waren: Voorwaar, wij waren volgelingen van jullie. Zullen jullie daarom ons tegen de bestraffing van de Het verdedigen?"
Luister Koran: 40/Ghafir-48
40/Ghafir-48: Degenen die hoogmoedig waren zullen zeggen: "Voorwaar, wij bevinden ons er allen in. Voorwaar, Allah heeft geoordeeld tussen de dienaren."
Luister Koran: 40/Ghafir-49
40/Ghafir-49: En degenen die in de Hel zijn, zullen tot de wakers (Engelen) van de Hel zeggen: "Roept jullie Heer aan, opdat Hij voor ons de bestraffing één dag verlicht."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: