Ghafir 67-77, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-475)

Ghafir: 40/Ghafir-67, 40/Ghafir-68, 40/Ghafir-69, 40/Ghafir-70, 40/Ghafir-71, 40/Ghafir-72, 40/Ghafir-73, 40/Ghafir-74, 40/Ghafir-75, 40/Ghafir-76, 40/Ghafir-77, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-475, Ghafir 67-77
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-67
40/Ghafir-67: Hij is Degene Die jullie uit aarde heeft geschapen, daarna uit een druppel, daarop uit een bloedklonter, vervolgens deed Hij jullie naar buiten komen als een kind. Om jullie daarna jullie volwassenheid te doen bereiken, om jullie tenslotte oud te doen worden. En onder jullie zijn er die eerder overlijden, opdat jullie de vastgestelde tijd zullen bereiken. En hopelijk zullen jullie het begrijpen.
Luister Koran: 40/Ghafir-68
40/Ghafir-68: Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. En wanneer Hij een zaak heeft bepaald, dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees," en het is.
Luister Koran: 40/Ghafir-69
40/Ghafir-69: Zie jij niet dat degenen die over de Verzen van Allah redetwisten afgeleid (van de Waarheid) zijn?
Luister Koran: 40/Ghafir-70
40/Ghafir-70: (Zij zijn) degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij de Boodschappers hebben gezonden loochenden. Zij zullen het weten.
Luister Koran: 40/Ghafir-71
40/Ghafir-71: Wanneer de ketenen en de kettingen om hun nekken hangen worden zij gesleept.
Luister Koran: 40/Ghafir-72
40/Ghafir-72: In het kokende water. vervolgens worden zij in de Hel verbrand.
Luister Koran: 40/Ghafir-73
40/Ghafir-73: Daarna wordt tot hen gezegd: "WAAr zijn (de afgoden) die jullie toegekend hebben?
Luister Koran: 40/Ghafir-74
40/Ghafir-74: Naast Allah?" Zij zullen zeggen: "Zij zijn van ons verdwenen. Wij plachten voorheen zelfs niets aan te roepen." Zo doet Allah de ongelovigen dwalen.
Luister Koran: 40/Ghafir-75
40/Ghafir-75: (Er wordt gezegd:) "Dat was omdat jullie op aarde zonder recht blij plachten te leven en omdat jullie arrogant leefden.
Luister Koran: 40/Ghafir-76
40/Ghafir-76: Gaat de poorten van de Hel binnen, eeuwig levend daarin. Slecht is dan de verblijfplaats van de hoogmoedigen."
Luister Koran: 40/Ghafir-77
40/Ghafir-77: Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. Of Wij jou (Moehammad) nu een gedeelte van wat Wij hen hebben aangezegd laten zien (het is hoe dan ook terecht). Of dat Wij jou wegnemen: tot Ons zullen zij dan terugkeerd worden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: