MU'MİN 67-77, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-475)

MU'MİN: 40/MU'MİN-67, 40/MU'MİN-68, 40/MU'MİN-69, 40/MU'MİN-70, 40/MU'MİN-71, 40/MU'MİN-72, 40/MU'MİN-73, 40/MU'MİN-74, 40/MU'MİN-75, 40/MU'MİN-76, 40/MU'MİN-77, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-475, MU'MİN 67-77
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-67
40/MU'MİN-67: O ki, sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan (rahim duvarına asılı bir damladan). Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı, ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir (öldürülür). Ve (bir kısmınızın da) belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-68
40/MU'MİN-68: Hayat veren de öldüren de O’dur. O, bir işe hükmettiği (karar verdiği) zaman ona sadece "Ol!" der. Ve o, hemen olur.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-69
40/MU'MİN-69: Allah’ın âyetleri hakkında mücâdele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-70
40/MU'MİN-70: Onlar, Kitabı ve resûllerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler (öğrenecekler).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-71
40/MU'MİN-71: Onlar, boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-72
40/MU'MİN-72: Onlar kaynar suya sokulacaklar, sonra da ateşte tutuşturulacaklar (yakılacaklar).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-73
40/MU'MİN-73: Sonra onlara: "Sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede?" denir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-74
40/MU'MİN-74: Allah’tan başka. (Cehennemdekiler de) derler ki: "Onlar bizden saptılar (uzaklaştılar). Hayır, (meğer) biz daha önce (hiç) bir şeye tapmamışız. Allah, kâfirleri işte böyle dalâlette bırakır."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-75
40/MU'MİN-75: İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-76
40/MU'MİN-76: Ebediyyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-77
40/MU'MİN-77: Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Onlara vaadettiklerimizin (azabın), bir kısmını sana gösteririz veya seni (daha önce) öldürürüz. Sonunda onlar Bize döndürülecekler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: