MU'MİN 59-66, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-474)

MU'MİN: 40/MU'MİN-59, 40/MU'MİN-60, 40/MU'MİN-61, 40/MU'MİN-62, 40/MU'MİN-63, 40/MU'MİN-64, 40/MU'MİN-65, 40/MU'MİN-66, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-474, MU'MİN 59-66
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-59
40/MU'MİN-59: Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat (kıyâmet) mutlaka gelecektir. Ve lâkin insanların çoğu inanmazlar.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-60
40/MU'MİN-60: Ve Rabbimiz, şöyle buyurdu: "Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler, muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-61
40/MU'MİN-61: O Allah ki, size geceyi içinde sükûn bulmanız için gündüzü de gösterici (aydınlık) kıldı. Muhakkak ki Allah, insanlar üzerinde mutlaka fazl sahibidir. Ve lâkin insanların çoğu şükretmezler.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-62
40/MU'MİN-62: İşte o Allah ki, sizin Rabbinizdir. Herşeyi Yaratan’dır. O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-63
40/MU'MİN-63: Allah’ın âyetlerini bilerek, inatla inkâr edenler, işte böyle döndürülürler.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-64
40/MU'MİN-64: O Allah ki, yeryüzünü sizin için karar (yerleşme) yeri kıldı. Ve semayı bina etti. Ve sizi tasvir etti (suret verdi). Sonra suretlerinizi ahsen kıldı (güzelleştirdi). Ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi; Allah, Mübarek'tir (yücedir).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-65
40/MU'MİN-65: O, Hayy’dır (hayatta olan). O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse dîni O’na halis kılarak (Allah’a) dua edin. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-66
40/MU'MİN-66: De ki: "Muhakkak ki ben sizin, Allah’tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim, bana Rabbimden beyyineler (deliller) geldiği için. Ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla (ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah’a teslim etmekle) emrolundum."
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: