FUSSİLET 12-20, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-478)

FUSSİLET: 41/FUSSİLET-12, 41/FUSSİLET-13, 41/FUSSİLET-14, 41/FUSSİLET-15, 41/FUSSİLET-16, 41/FUSSİLET-17, 41/FUSSİLET-18, 41/FUSSİLET-19, 41/FUSSİLET-20, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-478, FUSSİLET 12-20
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-12
41/FUSSİLET-12: Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak kaza etti (yarattı, tamamladı). Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu, Azîz ve Alîm olan (Allah’ın) takdiridir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-13
41/FUSSİLET-13: Eğer hâlâ yüz çevirirlerse, o taktirde de ki: “Adn ve Semud’un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım.”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-14
41/FUSSİLET-14: Onlara önlerinden ve arkalarından (kendilerinden önce ve sonra) Allah’tan başkasına kul olmamaları için resûller geldiği zaman dediler ki: “Eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz, sizin, kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edenleriz.”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-15
41/FUSSİLET-15: Fakat Adn kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki: “Kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır?” Onları yaratan Allah’ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve âyetlerimizi bilerek inatla inkâr ediyorlardı.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-16
41/FUSSİLET-16: Bunun üzerine, dünya hayatında, zillet azabını onlara tattırmamız için, uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-17
41/FUSSİLET-17: Ve Semud (kavmine) gelince, o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler (tercih ettiler). Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-18
41/FUSSİLET-18: Ve âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar, takva sahibi olmuşlardı.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-19
41/FUSSİLET-19: Allah’ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar (öncekiler ve sonrakiler) biraraya getirilirler.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-20
41/FUSSİLET-20: Hatta ona (ateşe) geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere, onların gözleri, kulakları ve derileri (uzuvları), (hayat filmlerinde) onların aleyhine şahitlik etti.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: