MU'MİN 41-49, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-472)

MU'MİN: 40/MU'MİN-41, 40/MU'MİN-42, 40/MU'MİN-43, 40/MU'MİN-44, 40/MU'MİN-45, 40/MU'MİN-46, 40/MU'MİN-47, 40/MU'MİN-48, 40/MU'MİN-49, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-472, MU'MİN 41-49
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-41
40/MU'MİN-41: Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki, ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz, beni ateşe çağırıyorsunuz.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-42
40/MU'MİN-42: Siz beni, Allah’ı inkâra ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi, O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben, sizi Azîz ve Gaffar Olan’a (Allah’a) çağırıyorum.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-43
40/MU'MİN-43: Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun (o putun), dünyada ve ahirette bir daveti (yetkisi) de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah’adır. Ve muhakkak ki müsrifler (haddi aşanlar), onlar, ateş ehlidir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-44
40/MU'MİN-44: Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız (anlayacaksınız). Ve ben, işimi Allah’a havale ederim (bırakırım). Muhakkak ki Allah, kullarını görendir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-45
40/MU'MİN-45: Böylece Allah, onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve firavun ailesini, azabın kötüsü kuşattı.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-46
40/MU'MİN-46: O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin (kıyâmetin) vuku bulacağı gün: "Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!" (denir).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-47
40/MU'MİN-47: Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere: "Gerçekten biz size tâbî olduk. Şimdi siz, ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz?" derler.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-48
40/MU'MİN-48: Kibirlenenler dedi ki: "Muhakkak ki biz hepimiz, onun (ateşin) içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-49
40/MU'MİN-49: Ve ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine şöyle dediler: "Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin."
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: