MU'MİN 17-25, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-469)

MU'MİN: 40/MU'MİN-17, 40/MU'MİN-18, 40/MU'MİN-19, 40/MU'MİN-20, 40/MU'MİN-21, 40/MU'MİN-22, 40/MU'MİN-23, 40/MU'MİN-24, 40/MU'MİN-25, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-469, MU'MİN 17-25
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-17
40/MU'MİN-17: Bugün bütün nefsler (herkes), kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükâfatlandırılır (karşılığı verilir). Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-18
40/MU'MİN-18: Ve yaklaşan gün (kıyâmet günü) konusunda onları uyar. O zaman kalpler, korku ile hançerelere gelir (can boğaza gelir). Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-19
40/MU'MİN-19: (Allah), gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-20
40/MU'MİN-20: Ve Allah, hak ile hükmeder. O’ndan başka taptıkları, bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah; O, en iyi işiten ve en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-21
40/MU'MİN-21: Onlar, yeryüzünde dolaşmadılar mı ki, onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu, baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından, kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah, onları günahları sebebiyle aldı (öldürdü). Ve onlar için (onları), Allah’a karşı koruyacak hiç kimse olmadı.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-22
40/MU'MİN-22: İşte bu, onlara resûller beyyinelerle gelmiş olduğu halde, inkâr etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki O, kuvvetlidir ve ikabı (cezası) şiddetlidir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-23
40/MU'MİN-23: Ve andolsun ki Musa (A.S)’ı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla (delil, mucize ve kitap ile) gönderdik.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-24
40/MU'MİN-24: Firavuna ve Haman’a ve Karun’a (gönderdik). Fakat onlar: "Yalanlayan bir büyücüdür." dediler.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-25
40/MU'MİN-25: Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman: "Âmenû olanların oğullarını, kendileriyle beraber katledin (öldürün). Ve kadınlarını canlı bırakın!" dediler. Kâfirlerin tuzağı (hilesi) dalâletten başka birşey değildir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: