İNŞİKAK Suresi, 84-İNŞİKAK Suresi (Kur'an: Sure-84-Yarılma)

84/İNŞİKAK-1: İzâs semâunşakkat., 84/İNŞİKAK-2: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat., 84/İNŞİKAK-3: Ve izâl ardu muddet.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

İNŞİKAK Suresi, 84-İNŞİKAK Suresi (Kur'an: Sure-84-Yarılma)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-1
84/İNŞİKAK-1: Gökyüzü yarıldığı zaman.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-2
84/İNŞİKAK-2: Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-3
84/İNŞİKAK-3: Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-4
84/İNŞİKAK-4: Ve içindekileri (dışarı) attı ve boşaldı.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-5
84/İNŞİKAK-5: Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-6
84/İNŞİKAK-6: Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine doğru (yola çıkarak) cehd ile (nefsinle) cihad edersin. Sonunda O’na mülâki olursun (ruhunu Allah’a ilka edersin, ulaştırırsın).
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-7
84/İNŞİKAK-7: Fakat kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-8
84/İNŞİKAK-8: İşte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-9
84/İNŞİKAK-9: Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-10
84/İNŞİKAK-10: Ve kitabı (hayat filmi), arkasından verilen kimse ise.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-11
84/İNŞİKAK-11: İşte o, hemen ölümü davet edecek (helâk olmak için dua edecek).
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-12
84/İNŞİKAK-12: Ve alevli ateşe yaslanacak (atılacak).
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-13
84/İNŞİKAK-13: Muhakkak ki o, (dünyada) ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-14
84/İNŞİKAK-14: Muhakkak ki o (Allah’a) asla geri dönmeyeceğini sandı.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-15
84/İNŞİKAK-15: Hayır, (öyle değil) muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-16
84/İNŞİKAK-16: Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-17
84/İNŞİKAK-17: Ve geceye ve örttüğü (barındırdığı) şeylere (yemin ederim).
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-18
84/İNŞİKAK-18: Ve nuru tamamlandığı (dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim).
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-19
84/İNŞİKAK-19: Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (gök katlarından geçeceksiniz).
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-20
84/İNŞİKAK-20: Artık onlara ne oluyor ki îmân etmiyorlar (inanmıyorlar)?
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-21
84/İNŞİKAK-21: Ve onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-22
84/İNŞİKAK-22: Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-23
84/İNŞİKAK-23: Ve Allah, onların (kalplerinde) sakladıkları şeyleri (inkârları, düşmanlıkları) en iyi bilir.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-24
84/İNŞİKAK-24: Artık onları elîm azapla müjdele.
Kur'an Dinle: 84/İNŞİKAK-25
84/İNŞİKAK-25: Ancak âmenû olanlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiye edici amel) yapanlar için, kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: