ENBİYÂ 1-10, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-322)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-1, 21/ENBİYÂ-2, 21/ENBİYÂ-3, 21/ENBİYÂ-4, 21/ENBİYÂ-5, 21/ENBİYÂ-6, 21/ENBİYÂ-7, 21/ENBİYÂ-8, 21/ENBİYÂ-9, 21/ENBİYÂ-10, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-322, ENBİYÂ 1-10
direction_left
direction_right

ENBİYÂ

Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-1
21/ENBİYÂ-1: İnsanlar için hesap vakti yaklaştı. Ve onlar, gaflet içinde yüz çevirenlerdir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-2
21/ENBİYÂ-2: Rabbinden, yeni bir zikir (uyarı) gelmeye görsün. Onu, ancak oynayarak (alay ederek) dinlerler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-3
21/ENBİYÂ-3: Onların kalpleri, (Allah’ın söylediklerine) önem vermemekte. Ve zulmedenler, gizlice (şöyle) fısıldaştılar: “Bu (Hz. Muhammed S.A.V), sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz, görerek (göz göre göre) sihre mi kapılıyorsunuz?”
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-4
21/ENBİYÂ-4: (O şöyle) dedi: “Benim Rabbim, semadaki ve yerdeki sözü bilir. Ve O, (en iyi) işiten, (en iyi) bilendir.”
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-5
21/ENBİYÂ-5: “Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize (de) âyet (mucize) getirsin.” dediler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-6
21/ENBİYÂ-6: Onlardan önce helâk ettiğimiz ülkelerden (hiç)biri îmân etmediler. Öyleyse onlar mı îmân edecekler?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-7
21/ENBİYÂ-7: Ve senden önce, vahyettiğimiz rical (erkekler)den başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-8
21/ENBİYÂ-8: Ve Biz, onları (vahyettiğimiz ricalleri) yemek yemeyen bir beden (vücut) kılmadık. Ve onlar, halidin (ebedî, ölümsüz) değillerdir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-9
21/ENBİYÂ-9: Sonra onlara olan vaade, sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Ve müsrifleri (haddi aşanları) helâk ettik.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-10
21/ENBİYÂ-10: Andolsun ki; içinde, sizi zikreden (sizden bahseden) bir kitap indirdik. Hâlâ akıl etmez misiniz?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: