HACC 16-23, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-334)

HACC: 22/HACC-16, 22/HACC-17, 22/HACC-18, 22/HACC-19, 22/HACC-20, 22/HACC-21, 22/HACC-22, 22/HACC-23, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-334, HACC 16-23
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 22/HACC-16
22/HACC-16: Ve işte böylece Biz, onu apaçık âyetler (halinde) indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir (Kendisine ulaştırır).
Kur'an Dinle: 22/HACC-17
22/HACC-17: Gerçekten âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) kimseler ile haduların (yahudilerin), sabiinlerin (yıldızlara tapanların), hristiyanların, mecusilerin (ateşe tapanların) ve şirk koşanların (putlara tapanların); (onların) arasını Allah, kıyâmet günü mutlaka (cennet ve cehennem ehli olarak) ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, herşeye şahittir.
Kur'an Dinle: 22/HACC-18
22/HACC-18: Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, Güneş, Ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve (yürüyen) hayvanlar ve insanlardan çoğu; görmüyor musun (görmedin mi) ki Allah’a secde ediyorlar. (İnsanların) çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah, kimi zayıf düşürürse (alçaltırsa) artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar.
Kur'an Dinle: 22/HACC-19
22/HACC-19: Bu ikisi (mü’minler ve kâfirler), Rab’leri hakkında mücâdele eden iki hasımdır. O inkâr edenler ki onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek.
Kur'an Dinle: 22/HACC-20
22/HACC-20: Onunla, onların karınlarındakiler (iç organları) ve ciltleri (derileri) eritilecek.
Kur'an Dinle: 22/HACC-21
22/HACC-21: Ve onlar için demirden kamçılar vardır.
Kur'an Dinle: 22/HACC-22
22/HACC-22: Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde, oraya (geri) iade edilirler. Ve (kendilerine): “Yakıcı azabı tadın!” (denir).
Kur'an Dinle: 22/HACC-23
22/HACC-23: Muhakkak ki Allah, âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) ve salih amel işleyenleri (nefs tezkiyesi yapanları) altından nehirler akan cennetlere dahil eder. (Onlar), orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası (elbiseleri) ipektendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: