ENBİYÂ 25-35, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-17, Sayfa-324)

ENBİYÂ: 21/ENBİYÂ-25, 21/ENBİYÂ-26, 21/ENBİYÂ-27, 21/ENBİYÂ-28, 21/ENBİYÂ-29, 21/ENBİYÂ-30, 21/ENBİYÂ-31, 21/ENBİYÂ-32, 21/ENBİYÂ-33, 21/ENBİYÂ-34, 21/ENBİYÂ-35, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-17, Sayfa-324, ENBİYÂ 25-35
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-25
21/ENBİYÂ-25: Ve senden önce: “Benden başka ilâh yoktur.” diye (kendisine) vahyetmediğimiz bir resûl göndermedik. Öyleyse (sadece) Bana kul olun!
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-26
21/ENBİYÂ-26: Ve: “Rahmân evlât edindi.” dediler. O, Sübhan’dır (münezzehtir). Hayır, (onlar, kendilerine) ikram edilmiş kullardır.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-27
21/ENBİYÂ-27: Onlar, söz ile O’nun (Allah’ın önüne) geçmezler. Ve onlar, O’nun (Allah’ın) emriyle amel ederler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-28
21/ENBİYÂ-28: Onların önünde ve arkasında olan şeyleri (muhafız melekleri) bilir. Ve onlar, (Allah’ın) rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar, O’nun (Allah’ın) haşyetinden korkanlardır.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-29
21/ENBİYÂ-29: Ve onlardan kim: “Muhakkak ki ben, O’ndan başka bir ilâhım.” derse, işte o zaman onu cehennem ile cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-30
21/ENBİYÂ-30: İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-31
21/ENBİYÂ-31: Ve arzda (yeryüzünde), onları sarsar diye (sarsmaması için) dağlar kıldık. Ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki (böylece) onlar, hidayete ererler (ulaşırlar).
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-32
21/ENBİYÂ-32: Ve semayı (gökleri) muhafaza edilmiş bir tavan kıldık. Ve onlar, O’nun âyetlerinden yüz çevirenlerdir.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-33
21/ENBİYÂ-33: Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Hepsi feleklerinde (yörüngelerinde) yüzerler.
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-34
21/ENBİYÂ-34: Ve senden önce bir beşeri, ebedî (ölümsüz) kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar, ebedî mi olacaklar (ölmeyecekler mi)?
Kur'an Dinle: 21/ENBİYÂ-35
21/ENBİYÂ-35: Bütün nefsler, ölümü tadıcıdır. Sizi, hayır ve şer fitneleri ile imtihan ederiz. Ve Bize döndürüleceksiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: