Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-502), CÂSİYE 33-37, AHKÂF 1-5

CÂSİYE: 45/CÂSİYE-33, 45/CÂSİYE-34, 45/CÂSİYE-35, 45/CÂSİYE-36, 45/CÂSİYE-37, AHKÂF: 46/AHKÂF-1, 46/AHKÂF-2, 46/AHKÂF-3, 46/AHKÂF-4, 46/AHKÂF-5, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-502, CÂSİYE 33-37, AHKÂF 1-5
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-33
45/CÂSİYE-33: Ve onlara, yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikâr oldu. Ve alay etmiş oldukları şey, onları kuşattı.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-34
45/CÂSİYE-34: Ve (onlara): “Bugün sizi unutacağız, tıpkı sizin “bugününüze kavuşmayı” unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız (kalacağınız yer), ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur.” denildi.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-35
45/CÂSİYE-35: İşte bu, Allah’ın âyetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez (kabul edilmez).
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-36
45/CÂSİYE-36: Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-37
45/CÂSİYE-37: Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet, O’na mahsustur. Ve O, Azîz’dir, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

AHKÂF

Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-1
46/AHKÂF-1: Hâ mîm.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-2
46/AHKÂF-2: Kitab’ın indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-3
46/AHKÂF-3: Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen (tespit edilen) bir zamana kadar. Ve onlar ki, uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kâfirlerdir.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-4
46/AHKÂF-4: De ki: “Allah’tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız (doğru söyleyenlerseniz) bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden (ilmî) bir eser getirin.”
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-5
46/AHKÂF-5: Allah’tan başkasına dua edenden daha dalâlette kim vardır? Kıyâmet gününe kadar, ona kimse icabet etmez. Ve onlar (putlar), onların dualarından gâfildirler (habersizdirler).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: