CÂSİYE 23-32, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-501)

CÂSİYE: 45/CÂSİYE-23, 45/CÂSİYE-24, 45/CÂSİYE-25, 45/CÂSİYE-26, 45/CÂSİYE-27, 45/CÂSİYE-28, 45/CÂSİYE-29, 45/CÂSİYE-30, 45/CÂSİYE-31, 45/CÂSİYE-32, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-501, CÂSİYE 23-32
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-23
45/CÂSİYE-23: Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-24
45/CÂSİYE-24: Ve: “O (hayat), dünya hayatımızdan başka birşey değildir, ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehrden (zamandan) başka birşey helâk edemez.” dediler. Ve onların bu konuda ilimden (nasipleri) yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-25
45/CÂSİYE-25: Onlara âyetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri (iddiaları): “Eğer siz sadıklarsanız (doğru söyleyenlerseniz), babalarımızı getirin!” demekten başka birşey olmadı.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-26
45/CÂSİYE-26: De ki: “Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi, hakkında şüphe olmayan kıyâmet günü (biraraya) toplar.” Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-27
45/CÂSİYE-27: Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Ve o saatin (kıyâmetin) vuku bulacağı izin günü, bâtıl olanlar hüsranda olacaklardır.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-28
45/CÂSİYE-28: Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı (ceza ve mükâfat) verilir.
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-29
45/CÂSİYE-29: İşte bu Bizim Kitabımız ki, size hakkı söyler. Muhakkak ki Biz, yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk (hayat filmine kaydettiriyorduk).
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-30
45/CÂSİYE-30: Fakat âmenû olanlara ve salih ameller yapanlara (Allah’a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlar) gelince, Rab’leri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu, fevz-ül mübîndir (apaçık kurtuluştur).
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-31
45/CÂSİYE-31: Ve fakat inkâr edenlere denir ki: “Âyetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz, mücrim bir kavim oldunuz.”
Kur'an Dinle: 45/CÂSİYE-32
45/CÂSİYE-32: Ve: “Allah’ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat (kıyâmet) haktır.” denildiği zaman siz: “Biz o saat (kıyâmet) nedir bilmeyiz? Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz, yakîn sahibi değiliz.” dediniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: