ŞÛRÂ 23-31, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-486)

ŞÛRÂ: 42/ŞÛRÂ-23, 42/ŞÛRÂ-24, 42/ŞÛRÂ-25, 42/ŞÛRÂ-26, 42/ŞÛRÂ-27, 42/ŞÛRÂ-28, 42/ŞÛRÂ-29, 42/ŞÛRÂ-30, 42/ŞÛRÂ-31, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-486, ŞÛRÂ 23-31
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-23
42/ŞÛRÂ-23: İşte Allah’ın, âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki: “Ben, ona (tebliğe) karşı bir ücret istemiyorum, yakınlıkta sevgiden başka.” Ve kim hasene işlerse onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah, Gafûr’dur (mağfiret eden), Şükredilen’dir.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-24
42/ŞÛRÂ-24: Yoksa Allah’a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve bâtılı yok eder. Kendi kelimeleri ile hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-25
42/ŞÛRÂ-25: Ve O, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini (günahlarını) affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-26
42/ŞÛRÂ-26: (Allah), âmenû olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyenlerin (dualarına) icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kâfirler; onlar için şiddetli azap vardır.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-27
42/ŞÛRÂ-27: Ve eğer Allah, kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, (onları) görendir.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-28
42/ŞÛRÂ-28: (Onların) ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan, O’dur. Ve O, Velî’dir (dost), Hamîd’dir (hamdedilen).
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-29
42/ŞÛRÂ-29: Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması, O’nun âyetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kaadirdir.
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-30
42/ŞÛRÂ-30: Size bir musîbet isabet ettiği zaman işte o, ellerinizin kazandığı (yaptıklarınız) sebebiyledir. (Musîbetlerin) çoğunu affeder (gerçekleştirmez).
Kur'an Dinle: 42/ŞÛRÂ-31
42/ŞÛRÂ-31: Yeryüzünde siz, aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah’tan başka bir dost ve yardımcı yoktur.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: