ZUHRÛF 74-89, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-495)

ZUHRÛF: 43/ZUHRÛF-74, 43/ZUHRÛF-75, 43/ZUHRÛF-76, 43/ZUHRÛF-77, 43/ZUHRÛF-78, 43/ZUHRÛF-79, 43/ZUHRÛF-80, 43/ZUHRÛF-81, 43/ZUHRÛF-82, 43/ZUHRÛF-83, 43/ZUHRÛF-84, 43/ZUHRÛF-85, 43/ZUHRÛF-86, 43/ZUHRÛF-87, 43/ZUHRÛF-88, 43/ZUHRÛF-89, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-495, ZUHRÛF 74-89
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-74
43/ZUHRÛF-74: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), cehennem azabı içinde ebediyyen kalacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-75
43/ZUHRÛF-75: (Azap) onlardan hafifletilmez. Ve onlar, orada (Allah’ın rahmetinden) ümit kesmiş olanlardır.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-76
43/ZUHRÛF-76: Ve Biz onlara zulmetmedik. Ve lâkin onlar zalimler oldular.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-77
43/ZUHRÛF-77: Ve (mücrimler): “Ey malik (ey cehennem bekçisi)! Rabbin bizim üzerimize hüküm versin (bizi öldürsün).” diye seslendiler. (Malik): “Muhakkak ki siz, (bu azabın içinde) kalacak olanlarsınız.” dedi.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-78
43/ZUHRÛF-78: Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lâkin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-79
43/ZUHRÛF-79: Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-80
43/ZUHRÛF-80: Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resûllerimiz (elçilerimiz) (herşeyi) yazıyorlar.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-81
43/ZUHRÛF-81: De ki: “Eğer Rahmân’ın çocuğu olsaydı, o zaman O’na kul olanların ilki ben olurdum.”
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-82
43/ZUHRÛF-82: Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-83
43/ZUHRÛF-83: Artık onları bırak! Vaadolundukları güne mülâki oluncaya (kavuşuncaya) kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-84
43/ZUHRÛF-84: Ve O, gökte İlâh’tır ve yerde İlâh’tır. Ve O, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir (en iyi bilendir).
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-85
43/ZUHRÛF-85: O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O’nundur. O saatin (kıyâmet vaktinin) ilmi, O’nun indindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-86
43/ZUHRÛF-86: Ve onların, O’ndan (Allah’tan) başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakk’a şahit olanlar hariç ve onlar (Hakk’ı) bilirler.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-87
43/ZUHRÛF-87: Ve eğer gerçekten onlara: “Kendilerini kim yarattı?” diye sorarsan, mutlaka “Allah” diyeceklerdir. Buna rağmen (Hakk’tan) nasıl döndürülüyorlar?
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-88
43/ZUHRÛF-88: O’nun (Hz. Muhammed (S.A.V)’in): “Ey Rabbim, bunlar gerçekten mü’min olmayan bir kavimdir.” demesine andolsun.
Kur'an Dinle: 43/ZUHRÛF-89
43/ZUHRÛF-89: Bundan sonra onlardan vazgeç ve: “Selâm olsun.” de. Artık yakında bilecekler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: