Az-Zukhruf 74-89, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-495)

Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-74, 43/Az-Zukhruf-75, 43/Az-Zukhruf-76, 43/Az-Zukhruf-77, 43/Az-Zukhruf-78, 43/Az-Zukhruf-79, 43/Az-Zukhruf-80, 43/Az-Zukhruf-81, 43/Az-Zukhruf-82, 43/Az-Zukhruf-83, 43/Az-Zukhruf-84, 43/Az-Zukhruf-85, 43/Az-Zukhruf-86, 43/Az-Zukhruf-87, 43/Az-Zukhruf-88, 43/Az-Zukhruf-89, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-495, Az-Zukhruf 74-89
direction_left
direction_right
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-74
43/Az-Zukhruf-74: Voorwaar, de misdadigers zullen eeuwig in de bestraffing van de Hel verkeren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-75
43/Az-Zukhruf-75: De bestraffing zal voor hen niet verlkht worden, terwijl zij daarin wanhopigen zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-76
43/Az-Zukhruf-76: Wij hebben hun geen onrecht aangedaan, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-77
43/Az-Zukhruf-77: Zij roepen: "O Mâlik (bewaker van de Hel), laat jouw Heer een eind aan ons maken." Hij zegt: "Voorwaar, jullie blijven hier."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-78
43/Az-Zukhruf-78: Voorzeker, Wij hebben jullie de Waarheid gebracht, maar de meesten van jullie haten de Waarheid.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-79
43/Az-Zukhruf-79: Zij hebben zelfs een plan beraamd, daarom hebben Wij een plan beraamd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-80
43/Az-Zukhruf-80: Of denken zij, dat Wij hun geheimen en hun gefluister niet horen? Welzeker! Onze gezanten (Engelen) zijn bij hen, zij schrijven.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-81
43/Az-Zukhruf-81: Zeg (O Moehammad): "Als de Erbarmer een zoon zou hebben, dan zou ik de eerste zijn om hem te dienen."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-82
43/Az-Zukhruf-82: Heilig is de Heer van de hemelen en de aarde, de Heer van de Troon, boven wat zij (Hem) toeschrijven.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-83
43/Az-Zukhruf-83: Laat hen in hun dwaling blijven en spelen totdat zij hun Dag ontmoeten die hun is aangezegd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-84
43/Az-Zukhruf-84: En Hij is Degene Die de God in de hemel is en de God op de aarde is. En Hij is de Alwijze, de Alwetende.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-85
43/Az-Zukhruf-85: En gezegend is Degene aan Wie de heerschappij van de hemelen en de aarde behoort en wat er tussen is. En bij Hem is de kennis over het Uur en tot Hem zullen jullie terugkeerd worden.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-86
43/Az-Zukhruf-86: En degenen die zij naast Hem aanroepen beschikken niet over de mogelijkheid tot voorspraak, behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-87
43/Az-Zukhruf-87: En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen: "Allah." Waarom worden zij dan belogen?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-88
43/Az-Zukhruf-88: En (Allah kent) zijn (Moehammad's) woorden: "O mijn Heer, voorwaar, zij zijn een volk dat niet gelooft."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-89
43/Az-Zukhruf-89: Verdraag hen maar, en zeg: "Vaarwel!" Zij zullen het weten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: