Az-Zukhruf 48-60, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-493)

Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-48, 43/Az-Zukhruf-49, 43/Az-Zukhruf-50, 43/Az-Zukhruf-51, 43/Az-Zukhruf-52, 43/Az-Zukhruf-53, 43/Az-Zukhruf-54, 43/Az-Zukhruf-55, 43/Az-Zukhruf-56, 43/Az-Zukhruf-57, 43/Az-Zukhruf-58, 43/Az-Zukhruf-59, 43/Az-Zukhruf-60, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-493, Az-Zukhruf 48-60
direction_left
direction_right
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-48
43/Az-Zukhruf-48: En Wij lieten hun geen Teken zien, of het ene was nog erger dan het andere. En Wij grepen ben met de bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-49
43/Az-Zukhruf-49: En zij zeiden: "O tovenaar, roep voor ons jouw Heer aan op grond van wat Hij jou beloofd heeft. Voorwaar, wij zullen zeker rechtgeleidenen worden."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-50
43/Az-Zukhruf-50: Toen Wij dan de bestraffing van hen hadden weggenomen, braken zij hun belofte.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-51
43/Az-Zukhruf-51: En Fir'aun riep tot zijn volk, hij zei: "O mijn volk, is het koninkrijk van Mishr (Egypte) niet van mij? En deze rivieren, stromen die niet onder mij? Zien jullie dat niet in?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-52
43/Az-Zukhruf-52: Ik ben zelfs beter dan die veractelijke en hij kan bijna niet duidelijk spreken.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-53
43/Az-Zukhruf-53: Waren er maar gouden sieraden om hem gehangen of Engelen met hem meegekomen die hem vergezelden."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-54
43/Az-Zukhruf-54: Hij (Fir'aun) misleidde zijn volk, zodat zij hem volgden. Voorwaar, zij waren een zwaar zondig volk.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-55
43/Az-Zukhruf-55: Toen zij Onze woede hadden opgewekt bestraften Wij hen en verdronken Wij hen allen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-56
43/Az-Zukhruf-56: Toen maakten Wij hen tot een voorbeeld en een lering voor de lateren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-57
43/Az-Zukhruf-57: En toen de zoon van Maryam als een voorbeeld werd genomen, schreeuwde jouw volk (O Moehammad) daarover.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-58
43/Az-Zukhruf-58: En zij zeiden: "Zijn onze goden beter, of hij ('Îsa)?" En zij gaven dit voorbeeld slechts om te redetwisten. Zij zijn zelfs een volk van redetwisters.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-59
43/Az-Zukhruf-59: Hij is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-60
43/Az-Zukhruf-60: En als Wij zouden willen, dan zouden Wij zeker op aarde Engelen maken die jullie opvolgen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: