Al-Jathiya 1-13, de Heilige Koran (Djuz'-25, Pagina-499)

Al-Jathiya: 45/Al-Jathiya-1, 45/Al-Jathiya-2, 45/Al-Jathiya-3, 45/Al-Jathiya-4, 45/Al-Jathiya-5, 45/Al-Jathiya-6, 45/Al-Jathiya-7, 45/Al-Jathiya-8, 45/Al-Jathiya-9, 45/Al-Jathiya-10, 45/Al-Jathiya-11, 45/Al-Jathiya-12, 45/Al-Jathiya-13, de Heilige Koran, Djuz'-25, Pagina-499, Al-Jathiya 1-13
direction_left
direction_right

Al-Jathiya

Luister Koran: 45/Al-Jathiya-2
45/Al-Jathiya-2: (Dit is) de neerzending van het Boek van Allah, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-3
45/Al-Jathiya-3: Voorwaar, in de hemelen en de aarde zijn zeker Tekenen voor de gelovigen.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-4
45/Al-Jathiya-4: En in de schepping van jullie en wat er aan levende wezens (op de aarde) rondloopt, zijn Tekenen voor een volk dat overtuigd is.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-5
45/Al-Jathiya-5: En (ook) in de afwisseling van de nacht en de dag, en in wat Allah heeft neergezonden aan voorzieningen (regen) waarmee Hij vervolgens de aarde doet leven na haar dood, en in de verandering van de winden zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-6
45/Al-Jathiya-6: Dat zijn de Verzen van Allah die Wij aan jou in Waarheid voordragen. In welk woord na (het Woord van) Allah en Zijn Verzen geloven zij dan?
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-7
45/Al-Jathiya-7: Wee iedere lasteraar, zondaar.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-8
45/Al-Jathiya-8: Hij hoort de Verzen van Allah die aan hem worden voorgedragen en vervolgens blijft hij hoogmoedig, alsof hij ze niet gehoord heeft. Verkondig hem daarom een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-9
45/Al-Jathiya-9: En als hij iets van Onze Verzen vernomen heeft, dan drijft hij er de spot mee. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-10
45/Al-Jathiya-10: Voor hen is de Hel, en wat zij verricht hebben zal hun niets baten, noch dat wat zij naast Allah als beschermers genomen hebben. En voor hen is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-11
45/Al-Jathiya-11: Deze (Koran) is de Leiding, en degenen die niet geloven in de Verzen van hun Heer: voor hen is een bestraffing door een pijnlijke kwelling.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-12
45/Al-Jathiya-12: Allah is Degene Die de zee voor jullie dienstbaar heeft gemaakt, opdat de schepen met Zijn toestemming erop kunnen varen. En opdat jullie van Zijn gunst zoeken. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-13
45/Al-Jathiya-13: En Hij heeft voor jullie alles wat zich van Hem in de hemelen en de aarde bevindt dienstbaar gemaakt. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: