ал-Джасиа 1-13, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-499)

ал-Джасиа: 45/ал-Джасиа-1, 45/ал-Джасиа-2, 45/ал-Джасиа-3, 45/ал-Джасиа-4, 45/ал-Джасиа-5, 45/ал-Джасиа-6, 45/ал-Джасиа-7, 45/ал-Джасиа-8, 45/ал-Джасиа-9, 45/ал-Джасиа-10, 45/ал-Джасиа-11, 45/ал-Джасиа-12, 45/ал-Джасиа-13, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-499, ал-Джасиа 1-13
direction_left
direction_right

ал-Джасиа

Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-2
45/ал-Джасиа-2: Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-3
45/ал-Джасиа-3: Наистина на небесата и на земята има знамения (доказателства) за вярващите.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-4
45/ал-Джасиа-4: И във вашето сътворяване, и в това на животните, пръснати, има знамения за хора убедени.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-5
45/ал-Джасиа-5: И редуването на нощта и деня (един след друг), и онова, което Аллах изсипва от небето (дъжд, сняг) за препитание, и така съживява с него земята след нейната смърт, и смяната на ветровете, са все знамения за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-6
45/ал-Джасиа-6: Това са знаменията на Аллах. Четем ти ги с право. Тогава в кое слово след Словото на Аллах и Неговите знамения ще повярват?
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-7
45/ал-Джасиа-7: Горко на всеки лъжец, грешник!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-8
45/ал-Джасиа-8: Чува той знаменията на Аллах, които му се четат, после надменно упорства, сякаш че не ги е чул. Възвести го вече за болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-9
45/ал-Джасиа-9: И щом узнае нещо от Нашите знамения, той им се подиграва. Именно за тези ще има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-10
45/ал-Джасиа-10: Зад тях е Адът. И не ще ги избави онова, което са придобили, нито онова, което вместо Аллах са приели за покровители. За тях има голямо мъчение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-11
45/ал-Джасиа-11: Ето това е напътствието. А за онези, които отричат знаменията на своя Господ, за тях има мъчение върху мъчение.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-12
45/ал-Джасиа-12: Аллах е, Който подчини за вас морето, за да плават там корабите ви, според Неговата повеля, и за да търсите от Неговата благодат, надявайки се да сте признателни.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-13
45/ал-Джасиа-13: И подчини Той на вас всичко що е на небесата и на земята, ­като дар от Него. И наистина в това има знамения (поука) за хора мислещи.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: