аз-Зухруф 11-22, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-490)

аз-Зухруф: 43/аз-Зухруф-11, 43/аз-Зухруф-12, 43/аз-Зухруф-13, 43/аз-Зухруф-14, 43/аз-Зухруф-15, 43/аз-Зухруф-16, 43/аз-Зухруф-17, 43/аз-Зухруф-18, 43/аз-Зухруф-19, 43/аз-Зухруф-20, 43/аз-Зухруф-21, 43/аз-Зухруф-22, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-490, аз-Зухруф 11-22
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-11
43/аз-Зухруф-11: Той е който изсипва от небето водата с мярка и така съживява с нея мъртвата земя (изкарва от сушата растения). Така ще бъдете извадени (от гробовете).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-12
43/аз-Зухруф-12: Той е който сътвори всички видове (растения по двойки), и направи за вас от корабите и от добитъка това, с което пътувате.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-13
43/аз-Зухруф-13: За да се настанявате на гърбовете им и да споменавате благодатта на вашия Господ, щом се настаните върху тях, и да казвате: “Пречист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние (сами) не сме способни на това”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-14
43/аз-Зухруф-14: И наистина ние при нашия Господ ще се завърнем.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-15
43/аз-Зухруф-15: И Му приписаха невяра една част от Неговите раби. Човекът наистина е явно отричащ.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-16
43/аз-Зухруф-16: Нима от онова, което е сътворил Той си взема дъщерите, а за вас отдели синовете?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-17
43/аз-Зухруф-17: И когато известят някого от тях за раждането на онова (момиче), което той приписва на Аллах, лицето му помрачнява и спотайва печал.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-18
43/аз-Зухруф-18: Нима (Му приписват) онези, които израстват сред накити и в спора са безсилни?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-19
43/аз-Зухруф-19: И сметнаха за женски ангелите, които са рабите на Всемилостивия. Нима присъстваха на тяхното сътворяване? Ще се запише тяхното твърдение и ще бъдат разпитвани.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-20
43/аз-Зухруф-20: И те: “Ако Всемилостивия пожелаеше, ние нямаше да им служим (на идолите).” Те нямат знание за това, а само съчиняват лъжи.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-21
43/аз-Зухруф-21: Или им дадохме друга книга преди това, та към нея се придържат?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-22
43/аз-Зухруф-22: Не! И рекоха те : “Заварихме предците си в една вяра. И ние по техните стъпки вървим към спасение.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: