Az-Zukhruf 11-22, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-490)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-490
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-11, 43/Az-Zukhruf-12, 43/Az-Zukhruf-13, 43/Az-Zukhruf-14, 43/Az-Zukhruf-15, 43/Az-Zukhruf-16, 43/Az-Zukhruf-17, 43/Az-Zukhruf-18, 43/Az-Zukhruf-19, 43/Az-Zukhruf-20, 43/Az-Zukhruf-21, 43/Az-Zukhruf-22, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-490, Az-Zukhruf 11-22
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-11
43/Az-Zukhruf-11: Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-12
43/Az-Zukhruf-12: Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-13
43/Az-Zukhruf-13: Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-14
43/Az-Zukhruf-14: dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-15
43/Az-Zukhruf-15: Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-16
43/Az-Zukhruf-16: Patutkah Dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakan-Nya dan Dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-17
43/Az-Zukhruf-17: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-18
43/Az-Zukhruf-18: Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-19
43/Az-Zukhruf-19: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-20
43/Az-Zukhruf-20: Dan mereka berkata: "Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat)". Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-21
43/Az-Zukhruf-21: Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu?
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-22
43/Az-Zukhruf-22: Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: