Az-Zukhruf 74-89, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-495)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-495
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zukhruf: 43/Az-Zukhruf-74, 43/Az-Zukhruf-75, 43/Az-Zukhruf-76, 43/Az-Zukhruf-77, 43/Az-Zukhruf-78, 43/Az-Zukhruf-79, 43/Az-Zukhruf-80, 43/Az-Zukhruf-81, 43/Az-Zukhruf-82, 43/Az-Zukhruf-83, 43/Az-Zukhruf-84, 43/Az-Zukhruf-85, 43/Az-Zukhruf-86, 43/Az-Zukhruf-87, 43/Az-Zukhruf-88, 43/Az-Zukhruf-89, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-495, Az-Zukhruf 74-89
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-74
43/Az-Zukhruf-74: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-75
43/Az-Zukhruf-75: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-76
43/Az-Zukhruf-76: Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-77
43/Az-Zukhruf-77: Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-78
43/Az-Zukhruf-78: Sesungguhnya Kami benar-benar telah memhawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-79
43/Az-Zukhruf-79: Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami menetapkan pula.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-80
43/Az-Zukhruf-80: Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-81
43/Az-Zukhruf-81: Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-82
43/Az-Zukhruf-82: Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-83
43/Az-Zukhruf-83: Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-84
43/Az-Zukhruf-84: Dan Dialah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-85
43/Az-Zukhruf-85: Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nya-lah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-86
43/Az-Zukhruf-86: Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-87
43/Az-Zukhruf-87: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?,
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-88
43/Az-Zukhruf-88: dan (Allah mengetabui) ucapan Muhammad: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman".
Dengar Quran: 43/Az-Zukhruf-89
43/Az-Zukhruf-89: Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)". Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: