Asy-Syura 23-31, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-486)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-486
share on facebook  tweet  share on google  print  
Asy-Syura: 42/Asy-Syura-23, 42/Asy-Syura-24, 42/Asy-Syura-25, 42/Asy-Syura-26, 42/Asy-Syura-27, 42/Asy-Syura-28, 42/Asy-Syura-29, 42/Asy-Syura-30, 42/Asy-Syura-31, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-486, Asy-Syura 23-31
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-23
42/Asy-Syura-23: Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-24
42/Asy-Syura-24: Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah". Maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu; dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimat-Nya (Al Quran). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-25
42/Asy-Syura-25: Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan,
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-26
42/Asy-Syura-26: dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-27
42/Asy-Syura-27: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-28
42/Asy-Syura-28: Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-29
42/Asy-Syura-29: Di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata Yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-30
42/Asy-Syura-30: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).
Dengar Quran: 42/Asy-Syura-31
42/Asy-Syura-31: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula penolong selain Allah.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: