Al-Jasiyah 23-32, Noble Qur'an (Juz-25, halaman-501)

Noble Qur'an » Juz-25 » halaman-501
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Jasiyah: 45/Al-Jasiyah-23, 45/Al-Jasiyah-24, 45/Al-Jasiyah-25, 45/Al-Jasiyah-26, 45/Al-Jasiyah-27, 45/Al-Jasiyah-28, 45/Al-Jasiyah-29, 45/Al-Jasiyah-30, 45/Al-Jasiyah-31, 45/Al-Jasiyah-32, Noble Qur'an, Juz-25, halaman-501, Al-Jasiyah 23-32
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-23
45/Al-Jasiyah-23: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-24
45/Al-Jasiyah-24: Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-25
45/Al-Jasiyah-25: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: "Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar".
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-26
45/Al-Jasiyah-26: Katakanlah: "Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-27
45/Al-Jasiyah-27: Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebathilan.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-28
45/Al-Jasiyah-28: Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-29
45/Al-Jasiyah-29: (Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan".
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-30
45/Al-Jasiyah-30: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata.
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-31
45/Al-Jasiyah-31: Dan adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka dikatakan): "Maka apakah belum ada ayat-ayat-Ku yang dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?"
Dengar Quran: 45/Al-Jasiyah-32
45/Al-Jasiyah-32: Dan apabila dikatakan (kepadamu): "Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya", niscaya kamu menjawab: "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya)".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: