An-Nazi’at, Surah Malaikat-Malaikat Yang Mencabut (Quran: Surah-79-An-Nazi’at)

79/An-Nazi’at-1: WaalnnaziAAati gharqan, 79/An-Nazi’at-2: Waalnnashitati nashtan, 79/An-Nazi’at-3: Waalssabihati sabhan
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

An-Nazi’at, Surah Malaikat-Malaikat Yang Mencabut (Quran: Surah-79-An-Nazi’at)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-1
79/An-Nazi’at-1: Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-2
79/An-Nazi’at-2: dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-3
79/An-Nazi’at-3: dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-4
79/An-Nazi’at-4: dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-5
79/An-Nazi’at-5: dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-6
79/An-Nazi’at-6: (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-7
79/An-Nazi’at-7: tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-8
79/An-Nazi’at-8: Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-9
79/An-Nazi’at-9: Pandangannya tunduk.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-10
79/An-Nazi’at-10: (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-11
79/An-Nazi’at-11: Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-12
79/An-Nazi’at-12: Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-13
79/An-Nazi’at-13: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-14
79/An-Nazi’at-14: maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-15
79/An-Nazi’at-15: Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-16
79/An-Nazi’at-16: Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-17
79/An-Nazi’at-17: "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-18
79/An-Nazi’at-18: dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-19
79/An-Nazi’at-19: Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-20
79/An-Nazi’at-20: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-21
79/An-Nazi’at-21: Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-22
79/An-Nazi’at-22: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-23
79/An-Nazi’at-23: Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-24
79/An-Nazi’at-24: (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-25
79/An-Nazi’at-25: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-26
79/An-Nazi’at-26: Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-27
79/An-Nazi’at-27: Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-28
79/An-Nazi’at-28: Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-29
79/An-Nazi’at-29: dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-30
79/An-Nazi’at-30: Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-31
79/An-Nazi’at-31: Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-32
79/An-Nazi’at-32: Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-33
79/An-Nazi’at-33: (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-34
79/An-Nazi’at-34: Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-35
79/An-Nazi’at-35: Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-36
79/An-Nazi’at-36: dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-37
79/An-Nazi’at-37: Adapun orang yang melampaui batas,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-38
79/An-Nazi’at-38: dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-39
79/An-Nazi’at-39: maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-40
79/An-Nazi’at-40: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-41
79/An-Nazi’at-41: maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-42
79/An-Nazi’at-42: (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-43
79/An-Nazi’at-43: Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-44
79/An-Nazi’at-44: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-45
79/An-Nazi’at-45: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-46
79/An-Nazi’at-46: Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: