Al-Infitar, Surah Terbelah (Quran: Surah-82-Al-Infitar)

82/Al-Infitar-1: Itha alssamao infatarat, 82/Al-Infitar-2: Waitha alkawakibu intatharat, 82/Al-Infitar-3: Waitha albiharu fujjirat
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Infitar, Surah Terbelah (Quran: Surah-82-Al-Infitar)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 82/Al-Infitar-1
82/Al-Infitar-1: Apabila langit terbelah,
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-2
82/Al-Infitar-2: dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-3
82/Al-Infitar-3: dan apabila lautan menjadikan meluap,
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-4
82/Al-Infitar-4: dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-5
82/Al-Infitar-5: maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-6
82/Al-Infitar-6: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-7
82/Al-Infitar-7: Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-8
82/Al-Infitar-8: dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-9
82/Al-Infitar-9: Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-10
82/Al-Infitar-10: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-11
82/Al-Infitar-11: yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-12
82/Al-Infitar-12: mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-13
82/Al-Infitar-13: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-14
82/Al-Infitar-14: dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-15
82/Al-Infitar-15: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-16
82/Al-Infitar-16: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-17
82/Al-Infitar-17: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-18
82/Al-Infitar-18: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
Dengar Quran: 82/Al-Infitar-19
82/Al-Infitar-19: (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: