Al-Qalam, Surah Pena (Quran: Surah-68-Al-Qalam)

68/Al-Qalam-1: Noon waalqalami wama yasturoona, 68/Al-Qalam-2: Ma anta biniAAmati rabbika bimajnoonin, 68/Al-Qalam-3: Wainna laka laajran ghayra mamnoonin
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Qalam, Surah Pena (Quran: Surah-68-Al-Qalam)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 68/Al-Qalam-1
68/Al-Qalam-1: Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-2
68/Al-Qalam-2: berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-3
68/Al-Qalam-3: Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-4
68/Al-Qalam-4: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-5
68/Al-Qalam-5: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-6
68/Al-Qalam-6: siapa di antara kamu yang gila.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-7
68/Al-Qalam-7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-8
68/Al-Qalam-8: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-9
68/Al-Qalam-9: Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-10
68/Al-Qalam-10: Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-11
68/Al-Qalam-11: yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-12
68/Al-Qalam-12: yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-13
68/Al-Qalam-13: yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-14
68/Al-Qalam-14: karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-15
68/Al-Qalam-15: Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-16
68/Al-Qalam-16: Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-17
68/Al-Qalam-17: Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-18
68/Al-Qalam-18: dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-19
68/Al-Qalam-19: lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-20
68/Al-Qalam-20: maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-21
68/Al-Qalam-21: lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-22
68/Al-Qalam-22: "Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-23
68/Al-Qalam-23: Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-24
68/Al-Qalam-24: "Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-25
68/Al-Qalam-25: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-26
68/Al-Qalam-26: Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-27
68/Al-Qalam-27: bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-28
68/Al-Qalam-28: Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-29
68/Al-Qalam-29: Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-30
68/Al-Qalam-30: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-31
68/Al-Qalam-31: Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-32
68/Al-Qalam-32: Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-33
68/Al-Qalam-33: Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-34
68/Al-Qalam-34: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-35
68/Al-Qalam-35: Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-36
68/Al-Qalam-36: Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-37
68/Al-Qalam-37: Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-38
68/Al-Qalam-38: bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-39
68/Al-Qalam-39: Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-40
68/Al-Qalam-40: Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-41
68/Al-Qalam-41: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-42
68/Al-Qalam-42: Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-43
68/Al-Qalam-43: (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-44
68/Al-Qalam-44: Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-45
68/Al-Qalam-45: dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-46
68/Al-Qalam-46: Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-47
68/Al-Qalam-47: Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-48
68/Al-Qalam-48: Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-49
68/Al-Qalam-49: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-50
68/Al-Qalam-50: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-51
68/Al-Qalam-51: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-52
68/Al-Qalam-52: Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: