ал-Калем, Сура Калемът (Коран: Сура 68-ал-Калем)

68/ал-Калем-1: Нун уeл кaлeми уe ма йeстурун(йeстурунe)., 68/ал-Калем-2: Ма eнтe би ни’мeти рaббикe би мecнун(мecнунин)., 68/ал-Калем-3: Уe иннe лeкe лe ecрeн гaйрe мeмнун(мeмнунин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Калем, Сура Калемът (Коран: Сура 68-ал-Калем)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 68/ал-Калем-1
68/ал-Калем-1: Нун. Кълна се в писалката и в онова, което е написал ред по ред!
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-2
68/ал-Калем-2: И ти, с благодатта на твоя Господ, ­ не си луд.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-3
68/ал-Калем-3: За теб има несекваща награда.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-4
68/ал-Калем-4: И ти наистина си с висока нравственост.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-5
68/ал-Калем-5: И скоро ти ще видиш, и те ще видят.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-6
68/ал-Калем-6: Кой от вас е безумният?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-7
68/ал-Калем-7: Несъмнено твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път; и най-добре знае Той кои са напътените към Него.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-8
68/ал-Калем-8: Тогава не се подчинявай на отричащите.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-9
68/ал-Калем-9: И се надяваха те ти да се смекчиш, така и те щяха да се смекчат.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-10
68/ал-Калем-10: Не се подчинявай на онзи, който без повод често се кълне за нещо.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-11
68/ал-Калем-11: На клеветниците, които постоянно търсят недостатъци и разнасят сплетни (не се подчинявай).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-12
68/ал-Калем-12: На възпиращите доброто, престъпващите, съгрешаващите (не се подчинявай).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-13
68/ал-Калем-13: На потисниците, които вършат злини, освен това и на хранещите се със забраненото грешници (не се подчинявай).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-14
68/ал-Калем-14: (Не им се подчинявай за това, че) имат богатство и синове.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-15
68/ал-Калем-15: И когато му бяха четeни Нашите знамения, каза: “(Това са само) легенди на предците”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-16
68/ал-Калем-16: Много скоро Ние ще го бележим по носа.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-17
68/ал-Калем-17: Пратихме им бедствие така, както бяхме пратили бедствие на стопаните на градината, когато се заклеха (тайно без да видят нуждаещите се) да я оберат на сутринта.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-18
68/ал-Калем-18: И не правят изключение.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-19
68/ал-Калем-19: И споходи бедствие (реколтата в градината им) от твоя Господ, докато спяха.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-20
68/ал-Калем-20: И така (реколтата им) стана като черна нощ.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-21
68/ал-Калем-21: И на сутринта си викнаха един на друг:
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-22
68/ал-Калем-22: “Тръгнете към своята реколта в зори, ако ще берете”!
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-23
68/ал-Калем-23: И се отправиха, шепнейки един на друг:
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-24
68/ал-Калем-24: “Днес да не влиза там при вас бедняк”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-25
68/ал-Калем-25: И тръгнаха в зори с твърдо намерение (да отблъснат бедните).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-26
68/ал-Калем-26: И когато видяха (положението в градината), рекоха: “Наистина ние сме се заблудили”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-27
68/ал-Калем-27: „И не, ние сме от лишените”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-28
68/ал-Калем-28: Най-разумният от тях рече: “Не ви ли казах,­ че без да прославяте Аллах няма да стане”?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-29
68/ал-Калем-29: И рекоха: “Слава на нашия Господ! Наистина ние бяхме угнетители”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-30
68/ал-Калем-30: И започнаха взаимно да се укоряват.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-31
68/ал-Калем-31: И рекоха: “О, горко ни, наистина ние станахме от престъпващите.”
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-32
68/ал-Калем-32: Дано нашият Господ ни даде в замяна по-добра от нея. И ние умоляваме нашия Господ.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-33
68/ал-Калем-33: Такова е наказанието. А наказанието в отвъдния живот е по-голямо, само да знаеха.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-34
68/ал-Калем-34: Докато за притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах) при техния Господ е Градината на блаженството Наим (в Рая).
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-35
68/ал-Калем-35: Нима отдадените на Аллах ще сторим да са като престъпниците (нима са равни)?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-36
68/ал-Калем-36: Какво ви става? Как отсъждате?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-37
68/ал-Калем-37: Или имате книга, от която се учите?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-38
68/ал-Калем-38: Или в нея (пише): „Каквото изберете то е безспорно ваше”?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-39
68/ал-Калем-39: Или имате обещание от Нас до Големия ден, че каквото отсъждате, то несъмнено е ваше?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-40
68/ал-Калем-40: Питай ги : ”Кой от вас е поръчител за това”?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-41
68/ал-Калем-41: Или имат съдружници? Тогава да доведат своите съдружници, ако говорят истината.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-42
68/ал-Калем-42: И в Деня, когато ще се разкрият истините, ще бъдат приканени да се поклонят, ала не ще могат.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-43
68/ал-Калем-43: С уплашени очи, ще ги покрие унижение, а бяха приканвани да се покланят, когато бяха здрави.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-44
68/ал-Калем-44: Остави вече на Мен взимащите за лъжа тази Вест. Скоро ще ги въвлечем (постепенно в гибел), без да разберат.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-45
68/ал-Калем-45: И Аз ще им дам отсрочка. И наистина Моят капан е много силен.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-46
68/ал-Калем-46: Или търсиш от тях отплата и са обременени с дълг?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-47
68/ал-Калем-47: Или при тях е неведомото и те го записват?
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-48
68/ал-Калем-48: Потрай до присъдата на твоя Господ и не бъди като човека в кита (Юнус), който Ме зовеше, изпълнен със скръб.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-49
68/ал-Калем-49: Ако не го беше достигнала благодат от неговия Господ, той щеше да бъде изхвърлен (прокълнат)на голия бряг.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-50
68/ал-Калем-50: Но неговият Господ го избра и го стори праведник.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-51
68/ал-Калем-51: И едва не те сразиха с погледи неверниците, когато слушаха Напомнянето (Корана), и казаха: “Той наистина е луд”.
Слушайте Коран: 68/ал-Калем-52
68/ал-Калем-52: А Той (Коранът) не е друго, освен напомняне (поука) за световете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: