ал-Калем-14, Сура 68-Калемът (ал-Калем) стих-14

68/ал-Калем-14: (Не им се подчинявай за това, че) имат богатство и синове. (българската транслитерация: Eн канe за малин уe бeнин(бeнинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Калем-14
Сура 68-Калемът (ал-Калем) стих-14

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
българската транслитерация: Eн канe за малин уe бeнин(бeнинe).
(Не им се подчинявай за това, че) имат богатство и синове.ал-Калем: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: