Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-570), ал-Мааридж 40-44, Нух 1-10

ал-Мааридж: 70/ал-Мааридж-40, 70/ал-Мааридж-41, 70/ал-Мааридж-42, 70/ал-Мааридж-43, 70/ал-Мааридж-44, Нух: 71/Нух-1, 71/Нух-2, 71/Нух-3, 71/Нух-4, 71/Нух-5, 71/Нух-6, 71/Нух-7, 71/Нух-8, 71/Нух-9, 71/Нух-10, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-570, ал-Мааридж 40-44, Нух 1-10
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-40
70/ал-Мааридж-40: И не, напротив! Кълна се в Господа на изтока и на запада, Ние наистина сме способни.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-41
70/ал-Мааридж-41: Да ги заменим с по-добри от тях. И не сме от тези, които могат да бъдат възпрени.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-42
70/ал-Мааридж-42: Остави ги вече да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-43
70/ал-Мааридж-43: Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш ще са устремени към една цел.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-44
70/ал-Мааридж-44: Погледът им е уплашен и са покрити с унижение. Ето това е Денят, който им е обещан.

Нух

Слушайте Коран: 71/Нух-1
71/Нух-1: Ние изпратихме Нух (Ньой) при неговия народ (като предупредител) : “Предупреди народа си, преди да го е сполетяло болезнено мъчение”!
Слушайте Коран: 71/Нух-2
71/Нух-2: И рече (Нух): “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.
Слушайте Коран: 71/Нух-3
71/Нух-3: Станете раби на Аллах и бъдете притежали на таква (страхуващи се да не изгубят милостта на Аллах) към Него, и ми се покорете (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 71/Нух-4
71/Нух-4: Тогава и Той (Аллах) ще ви опрости греховете и ще ви даде отсрочка (живот) за определено време. И наистина, когато дойде, срокът на Аллах не се забавя, само ако знаехте.”
Слушайте Коран: 71/Нух-5
71/Нух-5: И рече (Нух на своя Господ): “Господи мой, зовях народа си нощем и денем да се насочат към Теб (да пожелаят да отдадат Духа си на Теб).
Слушайте Коран: 71/Нух-6
71/Нух-6: Но зовът ми само увеличи тяхното бягство (от мен).
Слушайте Коран: 71/Нух-7
71/Нух-7: И всякога, щом ги зовях към Теб, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се възгордяваха.
Слушайте Коран: 71/Нух-8
71/Нух-8: После ги зовях и открито.
Слушайте Коран: 71/Нух-9
71/Нух-9: После им прогласявах явно и им шепнех и тайно за това (викайки ги един по един).
Слушайте Коран: 71/Нух-10
71/Нух-10: И казвах: “Молете се на вашия Господ за опрощение. ­ Той е Опрощаващ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: