de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-570), Al-Ma'arij 40-44, Nuh 1-10

Al-Ma'arij: 70/Al-Ma'arij-40, 70/Al-Ma'arij-41, 70/Al-Ma'arij-42, 70/Al-Ma'arij-43, 70/Al-Ma'arij-44, Nuh: 71/Nuh-1, 71/Nuh-2, 71/Nuh-3, 71/Nuh-4, 71/Nuh-5, 71/Nuh-6, 71/Nuh-7, 71/Nuh-8, 71/Nuh-9, 71/Nuh-10, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-570, Al-Ma'arij 40-44, Nuh 1-10
direction_left
direction_right
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-40
70/Al-Ma'arij-40: Ik zweer bij de Heer van de opgang (van o.a. de zon) en de ondergang dat Wij zeker over de macht beschikken.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-41
70/Al-Ma'arij-41: Om hen te vervangen (door anderen die) beter dan hen zijn en Wij zijn niet zwak.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-42
70/Al-Ma'arij-42: Laat hen maar opgaan (in hun ijdele bezigheden) en laat hen spelen tot zij de Dag van hen, die hen aangezegd was, ontmoeten.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-43
70/Al-Ma'arij-43: Op de Dag waarop zij zich haastig uit hun graven spoeden, alsof zij zich naar afgodsbeelden spoeden.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-44
70/Al-Ma'arij-44: Hun blikken angstig teneergeslagen, overladen met vernedering. Dit is de Dag die jullie werd aangezegd.

Nuh

Luister Koran: 71/Nuh-1
71/Nuh-1: Voorwaar, Wij hebben Nôeh tot zijn volk gezonden (en zeiden tot hem): "Waarschuw jouw volk voordat er een pijnlijke bestraffing tot hen komt."
Luister Koran: 71/Nuh-2
71/Nuh-2: Hij zei: "O mijn volk, ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer.
Luister Koran: 71/Nuh-3
71/Nuh-3: Aanbidt Allah en vreest Hem en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 71/Nuh-4
71/Nuh-4: Dan zal Hij jullie zonden vergeven en jullie uitstel geven tot een vastgesteld tijdstip. Voorwaar, wanneer het tijdstip van Allah komt, zal het niet worden uitgesteld. Als jullie dat wisten!''
Luister Koran: 71/Nuh-5
71/Nuh-5: Hij (Nôeh) zei: "Mijn Heer, ik heb mijn volk dag en nacht opgeroepen.
Luister Koran: 71/Nuh-6
71/Nuh-6: Maar mijn oproep deed hun vluchten (van de Waarheid) slechts toenemen.
Luister Koran: 71/Nuh-7
71/Nuh-7: En voorwaar, telkens wanneer ik hen opriep opdat U hun zou vergeven, stopten zij hun vingers in hun oren en bedekten zij (hun gezichten) met hun kleding en bleven zij uiterst hoogmoedig.
Luister Koran: 71/Nuh-8
71/Nuh-8: Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
Luister Koran: 71/Nuh-9
71/Nuh-9: Vervolgens heb ik hun waarlijk openlijk toegesproken en hun vertrouwelijk toegesproken, heimelijk.''
Luister Koran: 71/Nuh-10
71/Nuh-10: Toen zei ik: "Vraagt jullie Heer om vergeving: voorwaar, Hij is Vergevensgezind.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: