Al-Mulk 13-26, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-563)

Al-Mulk: 67/Al-Mulk-13, 67/Al-Mulk-14, 67/Al-Mulk-15, 67/Al-Mulk-16, 67/Al-Mulk-17, 67/Al-Mulk-18, 67/Al-Mulk-19, 67/Al-Mulk-20, 67/Al-Mulk-21, 67/Al-Mulk-22, 67/Al-Mulk-23, 67/Al-Mulk-24, 67/Al-Mulk-25, 67/Al-Mulk-26, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-563, Al-Mulk 13-26
direction_left
direction_right
Luister Koran: 67/Al-Mulk-13
67/Al-Mulk-13: En houdt jullie woorden geheim of maakt ze openbaar: voorwaar, Hij is Alwetend over wat er in de harten is.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-14
67/Al-Mulk-14: Zou Hij die schiep geen kennis hebben (over het geschapene)? Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-15
67/Al-Mulk-15: Hij is Degene Die de aarde voor jullie begaanbaar heeft gemaakt. Wandelt dan over haar zijden en eet van Zijn voorzieningen. En tot Hem is de opwekking.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-16
67/Al-Mulk-16: Voelen jullie je er veilig voor dat Hij Die in de hemel is, jullie niet zal doen wegzinken in de aarde? Zij begint al te schudden!
Luister Koran: 67/Al-Mulk-17
67/Al-Mulk-17: Of voelen jullie je er veilig voor dat Hij Die in de hemel is, niet een vulkanische regen over jullie zal zenden? Jullie zullen dan weten hoe (terecht) Mijn waarschuwing was.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-18
67/Al-Mulk-18: En voorzeker, degenen die er vóór hen (de Boodschappers) waren loochenden, en hoe (verschrikkelijk) was toen Mijn verafschuwing.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-19
67/Al-Mulk-19: En kijken jullie niet naar de vogels boven jullie, hoe zij hun vleugels uitslaan en weer ineenvouwen? Er is niemand die ze tegenhoudt dan de Erbarmer. Voorwaar, Hij is Alziende over alle zaken.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-20
67/Al-Mulk-20: Of wie is het die voor jullie als een leger is en die jullie helpt naast de Erbarmer? De ongelovigen verkeren slechts in dwaling,
Luister Koran: 67/Al-Mulk-21
67/Al-Mulk-21: Of wie is het die jullie voorziet als Hij Zijn voorzieningen tegenhoudt? Nee, zij volharden in hoogmoed en afschuw.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-22
67/Al-Mulk-22: Is hij dan, die voortkruipt met zijn gezicht over de grond, beter geleid dan hij die rechtop op het rechte Pad loopt?
Luister Koran: 67/Al-Mulk-23
67/Al-Mulk-23: Zeg: "Hij is Degene Die jullie heeft doen ontstaan en voor jullie het gehoor, het gezichtsvermogen en de harten heeft gemaakt. Weinig is de dankbaarheid die jullie tonen."
Luister Koran: 67/Al-Mulk-24
67/Al-Mulk-24: Zeg: "Hij is Degene Die jullie op de aarde vermenigvuldigd heeft en tot Hem zullen jullie verzameld worden."
Luister Koran: 67/Al-Mulk-25
67/Al-Mulk-25: En zij zeggen: "Wanneer zal deze aanzegging plaatsvinden, als jullie waarachtigen zijn?"
Luister Koran: 67/Al-Mulk-26
67/Al-Mulk-26: Zeg: "De kennis daarover is slechts bij Allah en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: