MULK 13-26, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-563)

MULK: 67/MULK-13, 67/MULK-14, 67/MULK-15, 67/MULK-16, 67/MULK-17, 67/MULK-18, 67/MULK-19, 67/MULK-20, 67/MULK-21, 67/MULK-22, 67/MULK-23, 67/MULK-24, 67/MULK-25, 67/MULK-26, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-563, MULK 13-26
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 67/MULK-13
67/MULK-13: Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki O (Allah), gönüllerde olanı en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 67/MULK-14
67/MULK-14: Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).
Kur'an Dinle: 67/MULK-15
67/MULK-15: Arzı size zelil kılan (boyun eğdiren) O’dur. Artık onun omuzlarında (üzerinde, dağlarda, ovalarda) dönüp dolaşın ve O’nun rızkından yeyin. Ve neşir (yeniden var olup huzurunda toplanma) O’nadır.
Kur'an Dinle: 67/MULK-16
67/MULK-16: Gökyüzündeki Kişinin (Allah’ın), o (yer) sallandığı zaman sizi, yere geçirmesinden (geçirmeyeceğinden) emin mi oldunuz?
Kur'an Dinle: 67/MULK-17
67/MULK-17: Veya gökyüzünde olan Kişinin (Allah’ın) sizin üzerinize (taş yağdıran) fırtına göndermesinden (göndermeyeceğinden) emin mi oldunuz? O taktirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz (bileceksiniz).
Kur'an Dinle: 67/MULK-18
67/MULK-18: Ve andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 67/MULK-19
67/MULK-19: Onlar, üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân’dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O, herşeyi en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 67/MULK-20
67/MULK-20: Veya Rahmân’dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kâfirler sadece gurur (aldanma) içindeler.
Kur'an Dinle: 67/MULK-21
67/MULK-21: Ya da eğer (Allah), onun rızkını tutarsa (keserse), sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve (haktan) uzak olmakta ısrarla devam ettiler.
Kur'an Dinle: 67/MULK-22
67/MULK-22: Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir, yoksa Sıratı Mustakîm üzerinde düzgün (dimdik, seviyeli) yürüyen mi?
Kur'an Dinle: 67/MULK-23
67/MULK-23: De ki: “Sizi inşa eden (yoktan yaratıp var eden) ve size işitme, görme ve idrak etme hassalarını veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?”
Kur'an Dinle: 67/MULK-24
67/MULK-24: De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur. Ve O’na haşrolunacaksınız (huzurunda toplanacaksınız).”
Kur'an Dinle: 67/MULK-25
67/MULK-25: Ve: “Eğer siz, (sözünüzde) sadıksanız, bu (azap) vaadiniz ne zaman?” derler.
Kur'an Dinle: 67/MULK-26
67/MULK-26: De ki: “Bu ilim ancak Allah’ın indindedir. Ve ben sadece (Allah’ın azabını) açıkça bildiren bir nezirim (uyarıcıyım).”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: