MEÂRİC 11-39, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-569)

MEÂRİC: 70/MEÂRİC-11, 70/MEÂRİC-12, 70/MEÂRİC-13, 70/MEÂRİC-14, 70/MEÂRİC-15, 70/MEÂRİC-16, 70/MEÂRİC-17, 70/MEÂRİC-18, 70/MEÂRİC-19, 70/MEÂRİC-20, 70/MEÂRİC-21, 70/MEÂRİC-22, 70/MEÂRİC-23, 70/MEÂRİC-24, 70/MEÂRİC-25, 70/MEÂRİC-26, 70/MEÂRİC-27, 70/MEÂRİC-28, 70/MEÂRİC-29, 70/MEÂRİC-30, 70/MEÂRİC-31, 70/MEÂRİC-32, 70/MEÂRİC-33, 70/MEÂRİC-34, 70/MEÂRİC-35, 70/MEÂRİC-36, 70/MEÂRİC-37, 70/MEÂRİC-38, 70/MEÂRİC-39, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-569, MEÂRİC 11-39
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-11
70/MEÂRİC-11: Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkâr olan izin günü, azaptan kurtulmak için, oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-12
70/MEÂRİC-12: Kendi eşini ve kardeşini.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-13
70/MEÂRİC-13: Ve kendisini barındıran aşiretini.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-14
70/MEÂRİC-14: Ve yeryüzünde kim varsa hepsini (versin de), sonra kendisini kurtarsın.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-15
70/MEÂRİC-15: Hayır, asla! Muhakkak ki o (kurtulmak istediği), alev alev yanan ateştir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-16
70/MEÂRİC-16: (O ateş), baş derisini yakıp kavurucudur.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-17
70/MEÂRİC-17: Kim arkasını döner ve (îmândan) yüz çevirirse onu çağırır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-18
70/MEÂRİC-18: Ve (mal, servet) toplayıp, sonra da onu biriktireni.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-19
70/MEÂRİC-19: Muhakkak ki insan, sabırsız ve tamahkâr olarak yaratıldı.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-20
70/MEÂRİC-20: Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-21
70/MEÂRİC-21: Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-22
70/MEÂRİC-22: Namaz kılanlar hariç.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-23
70/MEÂRİC-23: Onlar namazlarına devam edenlerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-24
70/MEÂRİC-24: Ve onlar, mallarında belirli bir hak bulunanlardır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-25
70/MEÂRİC-25: İsteyenler ve mahrum olanlar için.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-26
70/MEÂRİC-26: Ve onlar ki, dîn gününü tasdik ederler.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-27
70/MEÂRİC-27: Ve onlar, Rab’lerinin azabından korkanlardır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-28
70/MEÂRİC-28: Muhakkak ki onların Rabbinin azabı, gayri memundur (ondan emin olunamaz).
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-29
70/MEÂRİC-29: Ve onlar, ırzlarını muhafaza edenlerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-30
70/MEÂRİC-30: Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına (cariyelerine karşı durumları) hariç. Çünkü muhakkak ki onlar, kınanmış değildir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-31
70/MEÂRİC-31: Artık kim bunun arkasını ararsa (fazlasını isterse), o taktirde işte onlar; onlar haddi aşmış olanlardır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-32
70/MEÂRİC-32: Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-33
70/MEÂRİC-33: Ve onlar, şahitliklerinde kaim olanlardır (şahitliğe devam edenler).
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-34
70/MEÂRİC-34: Ve onlar, namazlarını muhafaza edenlerdir (devamlı kılanlardır).
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-35
70/MEÂRİC-35: İşte onlar, cennetlerde ikram olunan kimselerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-36
70/MEÂRİC-36: İnkâr edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular?
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-37
70/MEÂRİC-37: Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-38
70/MEÂRİC-38: Onlardan hepsi Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor?
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-39
70/MEÂRİC-39: Hayır, asla! Muhakkak ki Biz, onları bildikleri şeyden yarattık.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: