Al-Ma’arij 11-39, Noble Qur'an (Juz-29, halaman-569)

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-569
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ma’arij: 70/Al-Ma’arij-11, 70/Al-Ma’arij-12, 70/Al-Ma’arij-13, 70/Al-Ma’arij-14, 70/Al-Ma’arij-15, 70/Al-Ma’arij-16, 70/Al-Ma’arij-17, 70/Al-Ma’arij-18, 70/Al-Ma’arij-19, 70/Al-Ma’arij-20, 70/Al-Ma’arij-21, 70/Al-Ma’arij-22, 70/Al-Ma’arij-23, 70/Al-Ma’arij-24, 70/Al-Ma’arij-25, 70/Al-Ma’arij-26, 70/Al-Ma’arij-27, 70/Al-Ma’arij-28, 70/Al-Ma’arij-29, 70/Al-Ma’arij-30, 70/Al-Ma’arij-31, 70/Al-Ma’arij-32, 70/Al-Ma’arij-33, 70/Al-Ma’arij-34, 70/Al-Ma’arij-35, 70/Al-Ma’arij-36, 70/Al-Ma’arij-37, 70/Al-Ma’arij-38, 70/Al-Ma’arij-39, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-569, Al-Ma’arij 11-39
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-11
70/Al-Ma’arij-11: sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-12
70/Al-Ma’arij-12: dan isterinya dan saudaranya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-13
70/Al-Ma’arij-13: dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-14
70/Al-Ma’arij-14: Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-15
70/Al-Ma’arij-15: Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-16
70/Al-Ma’arij-16: yang mengelupas kulit kepala,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-17
70/Al-Ma’arij-17: yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama),
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-18
70/Al-Ma’arij-18: serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-19
70/Al-Ma’arij-19: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-20
70/Al-Ma’arij-20: Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-21
70/Al-Ma’arij-21: dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-22
70/Al-Ma’arij-22: kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-23
70/Al-Ma’arij-23: yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-24
70/Al-Ma’arij-24: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-25
70/Al-Ma’arij-25: bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-26
70/Al-Ma’arij-26: dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-27
70/Al-Ma’arij-27: dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-28
70/Al-Ma’arij-28: Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-29
70/Al-Ma’arij-29: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-30
70/Al-Ma’arij-30: kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-31
70/Al-Ma’arij-31: Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-32
70/Al-Ma’arij-32: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-33
70/Al-Ma’arij-33: Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-34
70/Al-Ma’arij-34: Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-35
70/Al-Ma’arij-35: Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-36
70/Al-Ma’arij-36: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-37
70/Al-Ma’arij-37: dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-38
70/Al-Ma’arij-38: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-39
70/Al-Ma’arij-39: sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: