Al-Insan 6-25, Noble Qur'an (Juz-29, halaman-579)

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-579
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Insan: 76/Al-Insan-6, 76/Al-Insan-7, 76/Al-Insan-8, 76/Al-Insan-9, 76/Al-Insan-10, 76/Al-Insan-11, 76/Al-Insan-12, 76/Al-Insan-13, 76/Al-Insan-14, 76/Al-Insan-15, 76/Al-Insan-16, 76/Al-Insan-17, 76/Al-Insan-18, 76/Al-Insan-19, 76/Al-Insan-20, 76/Al-Insan-21, 76/Al-Insan-22, 76/Al-Insan-23, 76/Al-Insan-24, 76/Al-Insan-25, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-579, Al-Insan 6-25
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 76/Al-Insan-6
76/Al-Insan-6: (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-7
76/Al-Insan-7: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-8
76/Al-Insan-8: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-9
76/Al-Insan-9: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-10
76/Al-Insan-10: Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-11
76/Al-Insan-11: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-12
76/Al-Insan-12: Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
Dengar Quran: 76/Al-Insan-13
76/Al-Insan-13: di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-14
76/Al-Insan-14: Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-15
76/Al-Insan-15: Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
Dengar Quran: 76/Al-Insan-16
76/Al-Insan-16: (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-17
76/Al-Insan-17: Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-18
76/Al-Insan-18: (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-19
76/Al-Insan-19: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-20
76/Al-Insan-20: Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-21
76/Al-Insan-21: Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-22
76/Al-Insan-22: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
Dengar Quran: 76/Al-Insan-23
76/Al-Insan-23: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-24
76/Al-Insan-24: Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka.
Dengar Quran: 76/Al-Insan-25
76/Al-Insan-25: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: