Al-Insan 6-25, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-579)

Al-Insan: 76/Al-Insan-6, 76/Al-Insan-7, 76/Al-Insan-8, 76/Al-Insan-9, 76/Al-Insan-10, 76/Al-Insan-11, 76/Al-Insan-12, 76/Al-Insan-13, 76/Al-Insan-14, 76/Al-Insan-15, 76/Al-Insan-16, 76/Al-Insan-17, 76/Al-Insan-18, 76/Al-Insan-19, 76/Al-Insan-20, 76/Al-Insan-21, 76/Al-Insan-22, 76/Al-Insan-23, 76/Al-Insan-24, 76/Al-Insan-25, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-579, Al-Insan 6-25
direction_left
direction_right
Luister Koran: 76/Al-Insan-6
76/Al-Insan-6: Een bron waarvan de dienaren van Allah drinken. Zij laten deze overvloedig stromen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-7
76/Al-Insan-7: Zij vervulden hun geloften. En zij vreesden een Dag waarvan het kwaad verschrikkelijk is.
Luister Koran: 76/Al-Insan-8
76/Al-Insan-8: En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene.
Luister Koran: 76/Al-Insan-9
76/Al-Insan-9: (Zij zeiden:) "Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank.
Luister Koran: 76/Al-Insan-10
76/Al-Insan-10: Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, huiveringwekkende Dag."
Luister Koran: 76/Al-Insan-11
76/Al-Insan-11: Allah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen glans en blijdschap schenken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-12
76/Al-Insan-12: En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en met zijde.
Luister Koran: 76/Al-Insan-13
76/Al-Insan-13: Leunend zitten zij daarin op rustbanken. Zij vinden daarin geen zon en geen kou.
Luister Koran: 76/Al-Insan-14
76/Al-Insan-14: En haar schaduwen zijn voor hen dichtbij en haar vruchten zijn vlakbij, makkelijk te plukken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-15
76/Al-Insan-15: En onder hen wordt rondgegaan met kruiken van zilver en glazen als van kristal.
Luister Koran: 76/Al-Insan-16
76/Al-Insan-16: Kristalhelder, van zilver gemaakt, die naar wens schenken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-17
76/Al-Insan-17: En daarin wordt er voor hen geschonken uit een beker waarvan de mengdrank gember is.
Luister Koran: 76/Al-Insan-18
76/Al-Insan-18: Er bevindt zich daarin een bron die Salsabîl genoemd wordt.
Luister Koran: 76/Al-Insan-19
76/Al-Insan-19: En onder hen wordt rondgegaan door eeuwig jeugdigen. Als jij hen ziet, dan denk jij dat zij verstrooide parels zijn.
Luister Koran: 76/Al-Insan-20
76/Al-Insan-20: En als jij rondkijkt dan zie jij een genieting en een geweldig koninkrijk.
Luister Koran: 76/Al-Insan-21
76/Al-Insan-21: Zij dragen kleren van fijne groene zijde en brokaat en zij zullen gesierd worden met zilveren armbanden. En hun Heer zal hen een pure drank schenken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-22
76/Al-Insan-22: (Er wordt gezegd:) "Voorwaar, dat is een beloning voor jullie en jullie daden zijn aanvaard."
Luister Koran: 76/Al-Insan-23
76/Al-Insan-23: Voorwaar, Wij zijn het Die de Koran in fasen tot jou neergezonden hebben.
Luister Koran: 76/Al-Insan-24
76/Al-Insan-24: Wees dan geduldig met de wetten van jouw Heer en volg niet de zondaar of de ongelovige onder hen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-25
76/Al-Insan-25: En gedenk (in jouw shalât) de Naam van jouw Heer, in de ochtend en de avond.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: